Bergvärme

Föreningen har stora kostnader för uppvärmning och varmvatten. Bergvärme är ett populärt sätt att minska uppvärmningskostnaderna. Styrelsen har gjort en utredning och sedermera tagit in anbud från flera olika leverantörer. Utifrån dessa har styrelsen beslutat att gå vidare med en av leverantörerna. I januari 2019 erhöll föreningen förnyat tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning. Borrning påbörjades i februari 2019. Tidsplan är bifogad längre ned på denna sida:

Status: Avslutat

Läs mer om status i projektet här:

2019-08-17
Projektet är slutbesiktigat och klart.

2019-01-29
Föreningen har erhållit ett förnyat tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning. Borrning/installation väntas påbörjas v.7 2019. Mer information kommer.

2018-11-07
Avtal om installation av bergvärme har ingåtts mellan föreningen och Edekyl & Värme. Föreningen har skickat in en borrtillstånds-/värmepumpsansökan. Den behandlas hos Miljöförvaltningen.  

2018-05-06
Styrelsen utvärderar anbud avseende bergvärmeanläggning.

2017-01-15
Styrelsen beslutar att inventera elservisen för att kunna prestera ett bättre underlag för investeringskalkylen.

2012-09-21
Enstar levererar beslutsunderlag.

2012-06-20
Ett hål på 300m borras under dagen för att mäta bergets förutsättningar.

2012-05-28
Ett avtal tecknas mellan Enstar och föreningen om provborrning och förstudie.