Valberedningens presentation

På sitt öppna möte den 23 februari höll valberedningen en presentation om föreningens organisation och vad det innebär att engagera sig i förtroendeuppdrag i föreningen. 

Presentationen finns bifogad här.