Markgruppen

Gruppen ansvarar för att

  • vara kravställare vid anbudsförfarande
  • bevaka kontrakterade markarbeten
  • planera städdagar
  • delta i marksyn med HSB
  • lekplatserna har god standard
  • säkerställa att anmärkningarna från den årliga lekplatsinspektionen åtgärdas
  • hantera obehörig parkering på gårdar
  • bereda och besvara delegerade ärenden
  • följa upp budgeterat markunderhåll

I gruppen ingår

Curt Cederborg (sammankallande)

Rickard Lejon

Tammam Tounsi