Sekreteraren

Sekreteraren ansvarar för att:

- upprätta dagordning och sammankalla till styrelsemöten
- föra och bevaka att protokoll blir justerade
- följa upp bordlagda ärenden
- arkivera styrelseprotokoll och ingångna avtal
- arrangera årsstämma och informationsmöte