Förvaltare

Brf Tellus förvaltare är:
Fredrik Hällöv
tel: växel 010-442 10 00

Fredriks uppdrag är att tillsammans med styrelsen: 

Minska föreningens driftskostkostnader
För exempelvis uppvärmning, sophantering eller övrigt löpande underhåll.

Öka värdet i er bostadsrättsförening
Genom att exempelvis utföra energismarta investeringar eller undersöka andra möjligheter till utökade intäktsmöjligheter.

Öka trivseln och miljön
Avser till exempel gemensamhetsutrymmen såsom miljöhus, tvättstugor, trapphus och utemiljö.

Medlemsfrågor
Bistå styrelsen vid frågor eller ärenden från er medlemmar i föreningen. Vill man träffa Fredrik så träffas han på expeditionen andra tisdagen varje måndad mellan 18:30 till 19:00.
Avtalade tider med förvaltaren sker på expeditionen Lejonets Gata 383, 1tr ned.