Pågående projekt

2023

Ny avfallshantering utomhus; Matavfall och restavfall lämnas i separata behållare. Sopnedkasten i trapphusen stängs

Fortsatt målning av låghustaken samt byte av papp på höghustaken

Utveckling av föreningens underhållsplan som medför ett bättre och hållbart verktyg för kommande renoveringsbehov

2023-2025

Planering och projektering för kommande stambyte

Planering och projektering för byte av hissar