Kontakt med styrelsen

Brf Tellus har avtal med HSB Stockholm rörande förvaltning av föreningen och vi hänvisar därför till dem i första hand via följande länk - https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/

I ovan sökväg finns det olika vägar fram till HSB beroende på vad ert ärende handlar om. Gäller det exempelvis ett fysiskt fel i din lägenhet kan ni göra en felanmälan som skickas direkt till en fastighetsskötare. Har ni frågor om andrahandsupplåtelser eller avier så hänvisar vi er till Kund & Medlemsservice på telefon 010-442 11 00 el. mejl: Service.stockholm@hsb.se. Det går också bra att fylla i ett kontaktformulär med en fråga eller skrivelse.

Vi uppmanar er alltså att i första hand kontakta HSB. Om ni blivit hänvisade till styrelsen så kontaktas vi på mejl styrelsen@brftellus.se eller på telefon 070-325 82 24 helgfria vardagar kl. 17:00 - 19:00. Expeditionen är öppen 2:a helgfria tisdagen varje månad kl. 18:00-19:00 - dock ej under juli och augusti. Syftet är att vi ska försöka utnyttja den tjänst vi köper av HSB så att vi i styrelsen kan koncentrera oss på proaktiva områden för att öka trivseln och värdet i föreningen.