Förtroendevalda för åren 2023-2024

Styrelsen

Ordförande              Petra Söderlund
Vice ordförande     Tarja Guimaraes
Sekreterare             Kicki Åberg
Ledamot                  Elisabeth Dellacasa 
Ledamot                  Terhi Kavén
Ledamot                  Lars-Göran Svensson
Ledamot                  Pontus Dillner
HSB Ledamot          Marie Hillerby Johansson

Revisorer

Mirela Mircea          Revisor 
Sören Sandström   Revisorsuppleant

Valberedning 

Daniel Sundkvist 
Martha Gonzales
Eila Korkala

Ombud till distriksstämman 

Ordförande            Petra Söderlund
Vice ordförande    Tarja Guimaraes
Sekreterare           Kicki Åberg
Ledamot                Elisabeth Dellacasa 
Ledamot                Terhi Kavén
Ledamot                Lars-Göran Svensson
Ledamot                Pontus Dillner