Förtroendevalda för åren 2022-2023

Styrelsen

Ordförande           Petra Söderlund
Vice ordförande   Tarja Guimaraes
Sekreterare           Kicki Åberg
Ledamot                Elisabeth Dellacasa 
Ledamot                Terhi Kavén
Ledamot                Fatjon Toska  (avgått )
Ledamot                Peter Hartog
Ledamot                Susanne Broberg
HSB Ledamot       Conny Bokvist 

Revisorer

Mirela Mircea          Revisor
Sören Sandström   Revisorsuppleant

Valberedning 

Mikaela Högblom, ordförande
Maianne Älvenstrand
Tobias Hessling

Ombud till distriksstämman 

Ordförande            Petra Söderlund
Vice ordförande     Tarja Guimaraes
Sekreterare            Kicki Åberg
Ledamot               Elisabeth Dellacasa 
Ledamot              Terhi Kavén
Ledamot               Fatjon Toska  ( avgått)
Ledamot               Peter Hartog
Ledamot               Susanne Broberg