Trivselregler

Det åligger alla som bor i föreningen att väl vårda lägenheterna och andra delar av fastigheten såsom husets ytterväggar och trappuppgångar.

För den gemensamma trivseln är det inte tillåtet

att i lägenheten utföra arbete eller annat som kan vara störande för kringboende, antingen på dagen eller på natten. Efter kl 22:00 bör nattro råda. Detta betyder inte att ni får störa grannarna fram till kl 22:00.

att lämna dörr till källare, cykelrum eller dylikt olåst. Cykelrum, portar, trappor eller källare får ej användas för lek eller störande verksamhet.

att lämna vattenkran öppen, även om vattnet är avstängt.

att tillstoppa ventilationskanaler. Ventilationsdon bör hållas rena.

att skaka mattor eller dylikt på balkong eller genom fönster.

att i avlopp och WC spola ned olämpliga föremål såsom sanitetsbindor eller kemikalier.

att förorena och skräpa ner i trapphus, entréer och hissar.

att grilla med kolgrill på balkong.

att utan tillstånd sätta upp skyltar eller anslag i portar, entréer eller våningsplan.

att belamra källargångar eller andra allmänna utrymmen med möbler, lådor etc.

att placera torkmattor, skor och liknande i trappuppgången.

att ställa barnvagnar, cyklar, mopeder, leksaker mm i portar, entréer och på våningsplan.

att parkera fordon i plantering, på gångvägar, framför port eller där skyltar utmärkt att parkeringsförbud råder.

att piska mattor ute efter kl. 20:00.

att ha parabolantenner eller balkonglådor på utsidan av balkongräcket.

att rökförbud råder inom brf Tellus allmänna utrymmen och lekplatser. Rökförbudet gäller även i direkt anslutning till portarna (minimum 6 m 
från porten gäller).

Se noga till

att vi i brf Tellus källsorterar såsom matavfall, restavfall, papper, små kartonger, plast, glas m.m. Se anvisningar i miljöhusen. Större föremål lämnas i grovsoprum såsom stora kartonger som rivs sönder även porslin m.m.

att husdjur inte för oljud eller förorenar i trappor eller i föreningens yttre omgivning.

att hundar inte rastas i planteringarna eller på gräsmattor. Hundar ska vara kopplade inom brf Tellus. 

 

DET ÄR FÖRBJUDET 
att rasta hundar eller katter i planteringar, sandlådor, på gångbanor eller på gräsmattor.