Stadgar

I stadgarna regleras bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter inom bostadsrättsföreningen, samt vad som gäller i övrigt inom brf Tellus.

 

I stadgarna framgår tex "vem som underhåller vad?" i lägenheten, samt vad man måste iakttaga vid underhåll eller åtgärder i lägenheten.

 

Utöver stadgarna finns även övergripade regler i Föreningslagen och Bostadsrättslagen som gäller bostadsrätten