Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Driftkostnaderna ökar medan avgiftsnivåerna står stilla – hur påverkar det föreningarnas ekonomi?

Den nyutkomna rapporten HSB Stockholms bostadsrättsbarometer 2020 visar att driftkostnaderna för Stockholms bostadsrättsföreningar har ökat markant under de senaste fem åren till följd av kostnadsutvecklingen på marknaden.

– Ett gott råd är att föreningar regelbundet ser över sina kostnader för att identifiera om några eventuellt kan sänkas eller tas bort, säger Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm och ansvarig för årets upplaga av HSB Stockholms bostadsrättsbarometer.

Några av de viktigaste och mest efterfrågade nyckeltalen i HSB Stockholms bostadsrättsbarometer 2020 berör hur föreningarnas avgifter och driftkostnader utvecklas. Avgiften från medlemmarna ska bland annat täcka räntekostnader för bostadsrättsföreningens lån.

I ett läge där räntan i flera års tid har varit väldigt låg har avgiften kunnats hållas nästintill orörd. Avgiften från medlemmarna är i snitt 672 kr/kvm/år vilket är en marginell ökning jämfört med det föregående året. Avgifterna har i princip varit oförändrade under de senaste fem åren (+ 3 procent). Cecilia Jutell ser en tydlig koppling mellan oförändrade avgiftsnivåer och sänkta räntor.

– Räntorna har varit låga under de senaste åren och därför har många föreningar låtit avgiften vara oförändrad. Våra kalkyler på räntekänslighet visar att det räcker med en räntehöjning med en procentenhet för att avgiften ska behöva höjas med åtta procent för att behålla samma nivå på föreningens sparande, vilket skulle kunna innebära privatekonomiska konsekvenser för de boende, säger Cecilia Jutell.

Driftkostnaderna ökar markant

Ett tydligt mönster är att driftkostnaderna ökar. Idag är den genomsnittliga driftkostnaden 509 kr/kvm/år. Jämfört med förra året är det en marginell ökning, men de senaste fem åren har driftkostnaderna ökat med hela 12 procent.

Statistiken visar dock ingen särskild utgiftspost som har ökat mer än någon annan, utan kostnadsökningen är förmodligen ett resultat av det förändrade marknadsläget. Många tjänster har helt enkelt blivit dyrare för föreningen att nyttja. Bostadsrättsföreningar rekommenderas därför att se över sina driftkostnader för att identifiera vilka som eventuellt kan sänkas.

– Det mest iögonfallande är hur pass mycket driftkostnaderna har ökat i relation till de i stort sett oförändrade avgifterna. Det tydliggör att avgifterna har kunnat utvecklas på det här sättet tack vare sjunkande räntor, avslutar Cecilia Jutell.

Läs även övriga delar om bostadsrättsbarometern

Del 2: Amortering, skuldsättning och räntor

Två av fem bostadsrättsföreningar sparar för lite.

Del 3: Hur står sig Stockholms bostadsrättsföreningar jämfört med Göteborgs och Malmös?

Bostadsrättsföreningar i Stockholm har högst intäkter och sparar minst.

Del 4: Fem goda råd för bättre ekonomisk hållbarhet

Fem råd som hjälper en bostadsrättsförening att arbeta med sin ekonomi på ett långsiktigt sätt.

Webbinarie med Cecilia Jutell

Se ett samtal med Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm, om Stockholms bostadsrättsbarometer 2020.

Bläddra i barometern

Läs hela Stockholms bostadsrättsbarometer här!