Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kontakt via e-post

Kontakt via telefon

Kontorets öppettider

Gör en felanmälan

Välkommen att kontakta oss på HSB Östra

E-post till våra olika avdelningar

Ledningsgrupp HSB Östra

Affärsområde Förvaltning Chefsgrupp

Affärsområde Förvaltning Samordnare

Kund- och medlemsservice

Hyresfastighetsförvaltning

Kontor HSB Östra