Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Östra

HSB Östra är din regionala HSB-förening, Norrköping, Söderköping och Finspång. 

Vi erbjuder tjänster till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och projektledning.

Bostadsrättsföreningar och enskilda individer kan bli medlemmar och åtnjuta förmåner till hjälp för styrelsearbete och boende.

HSB producerar även nya bostäder och förvaltar ca 1300 egna hyreslägenheter i HSB Östras region.

Sedan 1929 har HSB Östra byggt och vårdat bostäder i östra Östergötland. Idag ägs vi av över 10 000 medlemmar, som alla har förtur till våra hyresrätter och nybyggda bostadsrätter.

Det är våra närmare 90 bostadsrättsföreningar som äger och styr HSB Östra.

HSB Östra är en moderförening med dotterbolaget HSB Hyresfastigheter AB som äger och förvaltar det egna fastighetsbeståndet samt tillsammans med HSB Produktion deläger HSB Östra Nyproduktionsbolaget HSB Östra HK.

Moderföreningen HSB Östra ansvarar bland annat för nyproduktion, administrativ förvaltning, medlems- och kundservice, byggprojektledning, finansförvaltning, koncernekonomi, förvaltare, teknisk förvaltning som fastighetsskötsel och reparationsarbeten samt att tillhandahålla diverse tjänster för energioptimering.

HSB Hyresfastigheter AB ansvarar för cirka 1 350 hyreslägenheter som fungerar som ett komplement till bostadsrätterna. Här ingår HSB Ledungsfastigheter AB som är ett dotterbolag till HSB Hyresfastigheter AB.

Historik

Våren 1929 samlades bryggerikusken Martin Johansson och ett antal beslutsamma, entusiastiska personer i Norrköping bakom den banbrytande idén att kollektivt bygga prisvärda bostäder av god kvalité och därmed slippa snikna hyresvärdar, usla slumbostäder och oändliga bostadsköer. Hyresgästernas Sparkasse- och byggnadsförening u.p.a i Norrköping var född.

Brf Björkdungen - äldst i Norrköping

Samma år, 1929, inleddes premiärprojektet, byggandet av Björkdungen i Södra Promenaden, där HSB överraskade bostadsbristens Norrköping med att introducera badrummet som ny standard för "vanligt folk". Det omöjliga hade skett. Succén var given.

Tre föreningar blev en

Några år senare, 1934, startade HSB Finspång och ytterligare tio år senare, 1944, byggde HSB Söderköping sin första bostadsrättsförening. 
1967 gick HSB Söderköping upp i Norrköpingsföreningen och 1996 förenades HSB Finspång och HSB Norrköping till en förening som i dag heter HSB Östra. 

Över 6000 bostäder byggda

Sedan starten 1929 har HSB etablerat drygt 80 bostadsrättsföreningar med mer än 6.000 hushåll i de tre kommunerna.

I 90 år har HSB byggt, byggt om, vårdat och utvecklat bostäder i den östra länsdelen. Bostadens sociala betydelse har alltid stått i fokus för HSB. Under 1930- och 40-talets Norrköping var det HSB, som genom stiftelsen Solgårdar lät bygga moderna hem för stadens stora barnfamiljer och det var HSB som via stiftelsen Pensionärshem lät bygga bra, moderna, ändamålsenliga bostäder åt Norrköpings gamla, som på sin ålders höst äntligen fick chansen att bo modernt.

Stark kompetens

Genom åren har HSB också utvecklat en mycket stark förvaltningskompetens inom bostadssektorn och tillhandahåller experttjänster åt bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommunala bostadsföretag.

Eget fastighetsinnehav

HSB Östra har också byggt upp ett eget fastighetsinnehav med ett knappt 50-tal fastigheter med över 1300 hyreslägenheter genom det helägda dotterbolaget HSB Hyresfastigheter AB, i Norrköping, Söderköping och Finspång.
Bolagets första, egna, byggprojekt blev förvandlingen av Norrköpings gamla Vattentorn till bostadshus för studenter. Projektet genomfördes åren 1999-2001. Idag lägger HSB Hyresfastigheter krutet på att rusta upp alla fastigheter i beståndet, för att fortsätta vara en långsiktig och attraktiv hyresvärd under kommande årtionden.

Vision och värderingar

Vision

HSB Östra ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet. Genom skapat förtroende ska vi vara det självklara valet för våra bostadsrättsföreningar vid leverans av fastighetsanknutna tjänster, såväl administrativa som tekniska.

Värderingar

HSBs värdeord är ETHOS, vilket är en akronym för:
Engagemang
Trygghet
Hållbarhet
Omtanke
Samverkan

Värdeorden genomsyrar hela vårt arbete och används som ledstjärna i smått och stort. Allt från personliga möten till förvaltning och planering av nybyggnationer.

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. HSB är idédrivet, medlemsägt och bygger, utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor. Tack vare kombinationen av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster, bosparande och nyproduktion kan vi möta dagens och morgondagens behov av ett hållbart boende. Vi gör det för våra medlemmar och vi gör det för våra kunder. Vi gör det miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Vi gör det för att skapa det vi kallar för det goda boendet.

HSB Östras Miljö- och kvalitetspolicy

HSB Östra ska ta hänsyn till miljö och kvalitet i alla led i verksamheten. Läs mer om detta arbete i vår Miljö- och kvalitetspolicy

 

Korta fakta om HSB Östra

KORTA FAKTA

Antal medlemmar
snart 11 000

Antal bostadsrättsföreningar
ca 85

Antal bostadsrätter
ca 6 400

Antal hyresrätter
ca 1 350

Antal anställda
ca 90

Verksamhetsorter

  • Norrköping
  • Söderköping
  • Finspång
  • Valdemarsvik