Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Östra

HSB Östra är din regionala HSB-förening, Norrköping, Söderköping och Finspång. 

Vi erbjuder tjänster till bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och projektledning.

Bostadsrättsföreningar och enskilda individer kan bli medlemmar och åtnjuta förmåner till hjälp för styrelsearbete och boende.

HSB producerar även nya bostäder och förvaltar ca 1300 egna hyreslägenheter i HSB Östras region.

Sedan 1929 har HSB Östra byggt och vårdat bostäder i östra Östergötland. Idag ägs vi av över 10 000 medlemmar, som alla har förtur till våra hyresrätter och nybyggda bostadsrätter.

Det är våra närmare 90 bostadsrättsföreningar som äger och styr HSB Östra.

I HSB Östra koncernen ingår två helägda dotterbolag; HSB BOservice som utför fastighetstjänster och HSB Hyresfastigheter som äger och förvaltar det egna fastighetsbeståndet samt tillsammans med HSB Produktion deläger HSB Östra Nyproduktionsbolaget HSB Östra HK.

Historik

Våren 1929 samlades bryggerikusken Martin Johansson och ett antal beslutsamma, entusiastiska personer i Norrköping bakom den banbrytande idén att kollektivt bygga prisvärda bostäder av god kvalité och därmed slippa snikna hyresvärdar, usla slumbostäder och oändliga bostadsköer. Hyresgästernas Sparkasse- och byggnadsförening u.p.a i Norrköping var född.

Brf Björkdungen - äldst i Norrköping

Samma år, 1929, inleddes premiärprojektet, byggandet av Björkdungen i Södra Promenaden, där HSB överraskade bostadsbristens Norrköping med att introducera badrummet som ny standard för "vanligt folk". Det omöjliga hade skett. Succén var given.

Tre föreningar blev en

Några år senare, 1934, startade HSB Finspång och ytterligare tio år senare, 1944, byggde HSB Söderköping sin första bostadsrättsförening. 
1967 gick HSB Söderköping upp i Norrköpingsföreningen och 1996 förenades HSB Finspång och HSB Norrköping till en förening som i dag heter HSB Östra. 

Över 6000 bostäder byggda

Sedan starten 1929 har HSB etablerat drygt 80 bostadsrättsföreningar med mer än 6.000 hushåll i de tre kommunerna.

I 90 år har HSB byggt, byggt om, vårdat och utvecklat bostäder i den östra länsdelen. Bostadens sociala betydelse har alltid stått i fokus för HSB. Under 1930- och 40-talets Norrköping var det HSB, som genom stiftelsen Solgårdar lät bygga moderna hem för stadens stora barnfamiljer och det var HSB som via stiftelsen Pensionärshem lät bygga bra, moderna, ändamålsenliga bostäder åt Norrköpings gamla, som på sin ålders höst äntligen fick chansen att bo modernt.

Stark kompetens

Genom åren har HSB också utvecklat en mycket stark förvaltningskompetens inom bostadssektorn och tillhandahåller experttjänster åt bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och kommunala bostadsföretag.

Eget fastighetsinnehav

HSB Östra har också byggt upp ett eget fastighetsinnehav med ett knappt 50-tal fastigheter med över 1300 hyreslägenheter genom det helägda dotterbolaget HSB Hyresfastigheter AB, i Norrköping, Söderköping och Finspång.
Bolagets första, egna, byggprojekt blev förvandlingen av Norrköpings gamla Vattentorn till bostadshus för studenter. Projektet genomfördes åren 1999-2001. Idag lägger HSB Hyresfastigheter krutet på att rusta upp alla fastigheter i beståndet, för att fortsätta vara en långsiktig och attraktiv hyresvärd under kommande årtionden.

Vision och värderingar

Vision

HSB Östra ska vara den aktör som har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när det gäller boendet. Genom skapat förtroende ska vi vara det självklara valet för våra bostadsrättsföreningar vid leverans av fastighetsanknutna tjänster, såväl administrativa som tekniska.

Värderingar

HSBs värdeord är ETHOS, vilket är en akronym för:
Engagemang
Trygghet
Hållbarhet
Omtanke
Samverkan

Värdeorden genomsyrar hela vårt arbete och används som ledstjärna i smått och stort. Allt från personliga möten till förvaltning och planering av nybyggnationer.

Korta fakta om HSB Östra

KORTA FAKTA

Antal medlemmar
snart 11 000

Antal bostadsrättsföreningar
ca 85

Antal bostadsrätter
ca 6 400

Antal hyresrätter
ca 1 350

Antal anställda
ca 90

Verksamhetsorter

  • Norrköping
  • Söderköping
  • Finspång
  • Valdemarsvik