Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personuppgiftspolicy

HSB ÖSTRAS ANSVAR


I de flesta fall behandlar vi personuppgifter i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en hyresgäst, anställd eller en kund (den registrerade). I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade. Om du känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan du kontakta HSB Östra (se nedan under Kontaktuppgifter) så kan vi ge dig ytterligare information.

Läs mer om varför och hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy nedan!

Om den personuppgiftsbehandling vi gör grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du vår GDPR-ansvarig via mejladressen nedan.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Har du några frågor om detta eller något annat som rör GDPR kan du kontakta vår GDPR-ansvarig via mejladressen nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Här nedan kan du läsa personuppgiftspolicy för HSB Östra med dotterbolag. Den beskriver vilka uppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi behandlar uppgifterna. Policyn beskriver också dina rättigheter när vi behandlar dina uppgifter.