Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nominera till årets bostadsrättsförening

Nominera årets bostadsrättsförening

Priset för årets bostadsrättsförening 2021 gick till HSB brf Reparatören i Bromölla. Stort grattis!

Årets bostadsrättsförening är en utmärkelse som du kan nominera din egen, eller någon annan förening till. Det kan handla om en förening som verkligen värnar om sina medlemmar, där kommunikation och gemenskap är ledstjärnan i allt som görs eller där förhållandet mellan styrelsen och de boende är öppet och bjuder in till dialog. Kanske är det så att föreningen arbetar aktivt med sin boendemiljö såväl inne som ute för att du verkligen ska trivas och känna dig trygg. Eller har du kanske en helt annan motivering till varför just din, eller någon annan förening borde få utmärkelsen årets bostadsrättsförening. Tänk på att den nominerade föreningen behöver vara en medlemsförening i HSB.

Nu kan du nominera 2022 års bostadsrättsförening, fyll i formuläret här på sidan! Sista dag för nominering är den 31 december 2022.

De som vinner denna fina utmärkelse får, förutom tonvis med ära och riktigt fina priser även en kortare artikel om sin förening i HSB Uppdraget!

Nominera Årets bostadsförening

Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.

Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.

HSB brf Reparatören i Bromölla – vinnare av årets bostadsrättsförening 2021!

Under 2021 har HSB brf Reparatören i Bromölla satsat helhjärtat på de boendes trygghet och säkerhet. Med anledning av detta har HSB Skåne utsett föreningen till Årets bostadsrättsförening 2021.

Föreningen har på ett föredömligt vis förberett sina medlemmar inför en eventuell kris, såväl materiellt som med kunskap och träning för krissituationer.

Brandskyddet har setts över och samtliga brandsläckare i de gemensamma utrymmena som garage, soprum och förråd har bytts ut mot nya. Dessutom har varje lägenhet fått 1-2 brandvarnare samt hjälp med installation av dessa.

I gemensamma utrymmen har två hjärtstartare satts upp för att finnas lätt tillhands för de boende. För de boende som varit intresserade har även hjärt- och lungräddningskurs erbjudits genom Civilförsvarsförbundet.

Under året erbjöds även alla boende en kostnadsfri utbildning i ”Hemprepping” i händelse av kris eller fara och varje lägenhet har utrustats med nödradio som kan laddas med handvev eller solceller. Närradion ger tillgång till information vid kris och fungerar även som laddare till mobiltelefoner.

HSB brf Linden i Ystad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2020!

Styrelsen har genom olika insatser försökt att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten i föreningen.

I HSB brf Linden i Ystad är de boende till stor del 55+ och flera ensamhushåll. Styrelsen har därför genom olika insatser försökt att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten. I flera år har de arrangerat luciakaffe som är mycket uppskattat. Detta har inspirerat styrelsen till att utöka antalet träffar. De har därför sedan en tid tillbaka också arrangerat pubkväll varannan månad där de boende träffas samlingslokalen.

HSB brf Linden har också förnyat och förskönat sin gemensamma trädgård och efter färdigställandet firades detta med grillparty för alla boende. En av de boende i föreningen är chaufför på Lilla tåget (som vanligtvis kör turister runt Ystad sommartid) och sedan två år tillbaka har föreningen sommartid erbjudit en rundtur med detta tåg där färden slutar vid ett av Ystad trevliga sommarcaféer. Detta har gjort det möjligt för föreningens boende som är rörelsehindrade att komma ut på en fin tur runt Ystad.

Sedan hösten 2019 anordnas café Linden där de boende träffas och dricker kaffe med kaffebröd varannan onsdag till självkostnadspris. Sommartid samlas de som vill vid föreningens boulebana en gång i veckan för tävla i boule. Det fina gensvar som styrelsen har fått från de boende sporrar dem till att arbeta vidare med insatser för att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten i föreningen.

Artikel i Ystad Allehanda om årets bostadsrättsförening 2020.

HSB brf Nordmannen i Lund - vinnare av årets bostadsrättsförening 2019!

Föreningen får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för deras arbete med modernisering och värnandet om medlemmen.

HSB brf Nordmannen har genom installation av modern och energisnål LED-belysning bidragit till att öka tryggheten och trivseln i föreningen. Föreningen har även genomfört renoverings- och förbättringsåtgärder på såväl tvättstuga som föreningslokal.

De senaste åren har föreningen även tagit ett totalgrepp runt utemiljön genom att bland annat rensa upp bland större buskage och genom att ta bort träd som stått nära byggnader för att bland annat motverka mossangrepp på taken.

HSB brf Nordmannen arbetar för sina medlemmar, vilket märks genom att de boende trivs i föreningen och bor här länge.

HSB brf Solbyn i Dalby - vinnare av årets bostadsrättsförening 2018!

Föreningen får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för att de under det senaste året flyttat fram sina positioner inom miljöområdet.

I mitten på 1970-talet började ett matlag på Vänskapens Hus i Lund att drömma om att bo och leva mer ekologiskt. Drömmarna och tankarna blev till konkreta idéer och planer som resulterade i en ekoby i norra Dalby. Nya principer för energieffektivt byggande implementerades liksom möjligheter att på olika sätt leva miljövänligt. 30 år efter att bostäderna stod klara har byggtekniken i samhället i stort hunnit ikapp i fråga om energieffektivitet. Flera av de tekniker som testats i Solbyn är numera standard i nybyggda hus. På andra områden, inte minst det sociala, är Solbyn fortfarande unikt med gemenskap och gemensamt ansvar.

HSB brf Solbyn får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för att de under det senaste året flyttat fram sina positioner inom miljöområdet genom att till exempel installera ett toppmodernt utebelysningssystem baserat på LED-teknik och smart styrning med målet att minska energianvändningen med 70%. De har även installerat tre rejäla solcellsanläggningar för att producera en del av den el som används i föreningen. Och inte minst arbetat med det sociala hållbarheten som gått som en röd tråd genom alla år.

Brf Sting och brf Charlottsborg i Kristianstad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2017

Ett gemensamt arbete ledde fram till utmärkelsen

Utmärkelsen delades år 2017 mellan de båda föreningarna brf Charlottsborg och brf Sting för deras gemensamma insatser för området. Den vinnande motiveringen löd:

"De båda föreningarna har under de senaste åren arbetat proaktivt med att öka säkerheten för de boende och arbetat hårt för att engagera polis, kommun, myndigheter och näringsliv i detta arbete. Arbetet har resulterat i flera goda samarbeten med bland andra kommunpolis och två skickliga områdespoliser. Arbetet har resulterat i att kommunen har tagit ett större ansvar för barnen på området bland annat genom projektet "Aktiv sommar på Challan".

Flera projekt har genomförts för att öka trivseln för de boende genom att exempelvis anlägga mysiga träffpunkter och en gemensam festivaldag på våren. Föreningarna fortsätter att driva det goda arbetet framåt för såväl de boende som för hela området."

Om priset säger de båda ordförande: – Vi var inte alls beredda på att vi skulle få mottaga detta pris, men det känns både kul och hedrande då det är en bekräftelse på det arbete som vi lägger ner. Det känns också otroligt kul att vi fick detta pris tillsammans då det är ett stort gemensamt arbete som vi bedriver.

Brf Tingvallen i Lund – vinnare av årets bostadsrättsförening 2016

Läs den vinnande nomineringen

Brf Tingvallen bedriver ständigt ett aktivt och målmedvetet miljöarbete såväl utomhus som inomhus. Föreningen utför kontinuerligt små och stora åtgärder som exempelvis att byta ut sin belysning till modern och energisnål LED samt att inom det närmsta provborra för bergvärme/geoenergi. Miljön är något som flera bostadsrättshavare i brf Tingvallen också värnar om, vilket gör miljöarbetet i föreningen både lättare och roligare för styrelsen. Som en av Lunds största bostadsrättsförening kan brf Tingvallen inspirera andra bostadsrättsföreningar att satsa på liknande projekt genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Brf Grönvall i Ystad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2015

Med en fin nominering kammade HSB brf Grönvall i Ystad hem priset som Årets Bostadsrättsförening 2015.

HSB brf Grönvall i Ystad kammade hem priset som Årets Bostadsrättsförening 2015, med motiveringen: "Genom ett aktivt arbete under flera år har föreningen fått en trivsam och öppen stämning mellan medlemmarna. Detta har bidragit till ett varmt klimat där de boende samarbetar och umgås. /.../ Med sina återkommande fikaträffar och andra arrangemang tar denna förening hand om sina medlemmar på ett föredömligt vis."

Resan dit föreningen är idag började för sju år sedan då den nuvarande ordföranden, Britt-Marie Persson, flyttade in. – Jag blev invald i styrelsen ganska snabbt och föreslog då att vi skulle göra gården mer tillgänglig och dra upp det buskage som skilde föreningens två fastigheter åt, berättar Britt-Marie.

En ny gård för ökad gemenskap

Med gemensamma krafter började den nya gården ta form och tillsammans med HSB gjordes plattsättningen om, då även samtliga trappor togs bort för att öka tillgängligheten.
– Det blev ett fantastiskt startskott för den gemenskap som vi har i föreningen idag. Att hugga i och tillsammans hjälpas åt för verkligen människor samman, berättar Britt-Marie.

Sedan gården blev färdigställd träffas de boende där regelbundet och utöver de spontana fikaträffarna anordnar styrelsen årligen julbord, nationaldagsfirande och kräftskiva. Ryktet om föreningens sammanhållning har även spridit sig och numera säljer lägenheterna inte enbart på sitt läge, utan även på det sociala mervärde som föreningen erbjuder.

Stora förändringar kräver öppet klimat

Föreningen har även genomfört en rad andra stora renoveringar under åren. Det senaste var stambyte av avlopp, vatten och el. Här valde styrelsen att ta hjälp av en projektledare från HSB.
– Arbete som inte kräver specialkompetens går bra att göra själv, men vid stora jobb är det viktigt att allt blir rätt och därför valde vi att ta hjälp av HSB, berättar Britt-Marie.

Trots att stambytet tagit sin tid och bitvis varit påfrestande för de boende har det aldrig varit några större klagomål.
– Vi arbetar med ett öppet klimat och stor tillgänglighet i styrelsen. Vi lägger också stor vikt vid att involvera och informera de boende. På så vis får vi bättre gemenskap, ökad förståelse och lättare att driva igenom även lite jobbiga beslut, berättar Britt-Marie.

Om utmärkelsen Årets brf

Utmärkelsen Årets bostadsrättsförening har även uppmärksammats av de boende och det har kommit många positiva reaktioner. Själv säger Britt-Marie: – Jag skickade själv in nomineringen, men det var helt oväntat att vi skulle vinna. Det känns dock otroligt roligt då det är en bekräftelse på att det arbete vi gör i styrelsen verkligen är bra.