Vad är ett Levande Lab?

“Living Labs (LLs) are defined as user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings.”
mainimage

Ja, så kan man sammanfatta vad ett living lab är. Det handlar alltså om att på plats, i verklig miljö och under konkreta omständigheter utveckla och testa innovationer för framtidens boende. Och för att göra det på riktigt måste vi göra det med vanliga, levande människor, som lever sina vanliga liv.

Det är faktiskt den enkla idén bakom HSB Living Lab. Vi skulle på Chalmers i Göteborg bygga ett hus för studenter och forskare, som på plats skulle bli våra försökskaniner – våra framtidsastronauter. I huset skulle vi bygga och bygga om, utveckla och testa nya material, produkter och tjänster. Och sedan göra om allt igen. Under 10 år.

HSB Living Lab är i dag en av Sveriges främsta testbäddar för hållbart boende.