Om byggnaden

En byggnad, ett boende och samtidigt ett laboratorium – och en arena för forskning och samverkan. HSB Living Lab är en unik testbädd för att hitta lösningar för framtidens hållbara boende.

Det här är HSB Living Lab
HSB Living Lab står på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg. Huset är byggt i moduler och på ett tillfälligt bygglov. Så efter 10 år kommer vi att flytta hela huset någon annanstans. Modulärt byggande på tillfälliga bygglov är en del av projektet och forskningen. Vi vill studera tekniker och processer för att se om det går att hitta en affärsmodell för flyttbara bostäder som går att kopiera. Det finns många orter i Sverige med bostadsbrist där det samtidigt finns ledig mark, som kanske är planlagd men det dröjer några år innan marken kommer att bebyggas. Där kan det vara intressant och aktuellt att testa detta.

Utveckling och innovation är inbyggt i huset redan från grunden
I HSB Living Lab kan forskning och utveckling ske i en verklig miljö med unika möjligheter att mäta och ta ut data från de omkring 2 000 sensorer som finns i huset. För HSB Living Lab är på riktigt. Här bor forskare och studenter permanent, samtidigt som forskning pågår dygnet runt.

Husets alla delar och sek­tioner är utbytbara, allt för att göra byggnaden så tillgänglig för forskning som möjligt. Arkitekturen visar att byggnaden är i ständig förändring – moduler och installationer är tydligt synliga, fasader kan bytas mot ut mot solceller och huset kan snabbt ändra form.

Moduler och skyltfönster
Ledningar, kablar och sensorer väl synliga i huset genom glasade luckor, skyltfönster och liknande. Det är för att synliggöra vad man normalt inte ser i en byggnad. För att påminna om att här pågår forskning dygnet runt. Och för att väcka tankar och idéer kring hur ett hus faktiskt fungerar och vad som kan göras bättre.

Huset består av 44 moduler som är byggda i Swedish Modules fabrik på Västgötaslätten. Där har man stor erfarenhet av bland annat ”rena rum” för laboratorier och datahallar. Erfarenheter som kommit väl till pass med tanke på alla installationer och mätutrustning som HSB Living Lab behöver.

Modulbyggandet innebar förutom en snabb process – huset kunde byggas upp på tio arbetsdagar – även en stor flexibilitet för forskningen. Det är lätt att bygga om och byta ut delar i HSB Living Lab. Här finns bland annat 12 utbytbara väggsektioner där man kan lyfta ut hela väggen för att ersätta med en ny. Detta för att man enkelt ska kunna studera olika fasadmaterial, väggsystem och isolering.