På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Rutin för överlämnande av uppgifter till frågeställare/boende i HSB Living Lab

Denna rutin syftar till att säkerställa att utdrag från lagrade sensordata hanteras på ett säkert sätt. Boende i HSB Living Lab, vars data vi samlar in, har enligt gällande lagstiftning rätt att begära uppgifter om vilka personuppgifter vi hanterar.

Detta måste enligt lagstiftningen ske på ett sådant sätt att man säkerställer identiteten på den som begär att få uppgifterna utlämnade samt att endast de uppgifter som frågeställaren har rätt till lämnas ut. Med ”uppgifter” avses i denna rutin utdrag av de sensordata som kan härledas till frågeställaren, för den tidsperiod frågeställaren har kontrakt med HSB Living Lab.

För att uppnå detta behöver följande fastställas:

 1. För vilken tidsperiod frågeställaren är knuten till vilket objekt (lägenhet)
 2. Att frågeställaren är den som hen utger sig för att vara

Procedur

 1. Den sökande informeras om att hen skall fylla i blankett ”Begäran om utdrag av data HSB Living Lab” (finns som bilaga till denna rutin).
 2. För att kunna få säkra uppgifter om a) skall frågeställaren uppvisa deltagarkontrakt (för att fastställa inflyttningsdatum) och även senaste hyresavi (till och med-datum). Dessa kan uppvisas fysiskt, och då skall den som handlägger begäran ta kopia på dessa handlingar och förvara kopiorna på ett tillfredställande sätt.
 3. För att uppfylla b) så skall frågeställare uppvisa godkänd identitetshandling. Denna kan uppvisas fysiskt på plats, och då skall den som handlägger begäran ta kopia på handlingen och förvara kopian på ett tillfredställande sätt.

Alternativt kan frågeställaren skicka in scannade/fotograferade kopior på ovan nämnda handlingar via brev eller på elektronisk väg till en krypterad mapp på lagringstjänsten box.com.

 1. Chalmers handläggare (normalt infrastrukturens föreståndare) skapar därefter en begäran i infrastrukturens front-end (data.hll.chalmers.se) om datautdrag. Systemet skapar en identifikationskod för begäran, vilken måste noteras på ansökningsblanketten. Handläggaren skickar länk för åtkomst till frågeställarens uppgivna e-postadress.

Om handläggaren av någon anledning inte har åtkomst till infrastrukturens front-end för detta ändamål kan uppgifterna även tas fram manuellt och levereras till frågeställaren på annat sätt, t.ex. via en krypterad fildelningstjänst av typ box.com.

 1. Ansökan arkiveras av infrastrukturens föreståndare i minst 6 månader. Inskannade ID-handlingar och liknande handlingar destrueras eller raderas omedelbart efter ansökans godkännande.
 2. Åtkomst till de utlämnade uppgifterna skall upphöra 30 dagar efter att frågeställaren har beretts tillgång till dem genom att aktuell(a) datafil(er) raderas. Åtkomst upphör automatiskt efter 30 dagar om ovan nämnda front-end system används. I andra fall skall åtkomsten avslutas på lämpligt sätt.

Blankett för begäran om utdrag av data i HSB Living Lab

Som deltagare/boende i HSB Living Lab har du rätt att ta del av de data som Chalmers samlar in och lagrar för forskningssyfte.

För att lämna ut dina data behöver vi kontrollera att vi lämnar ut din data till dig och för detta behöver du uppvisa följande dokument, antingen vid personligt besök eller genom att ladda upp scannade/fotograferade handlingar till en krypterad server. Anvisningar om detta fås genom att skicka ett meddelande till hll@chalmers.se.

Följande handlingar behöver uppvisas:

 1. Kontrakt som visar att du bor i HSB Living Lab (och när du flyttade in)
 2. Din senaste hyresavi
 3. Giltig identitetshandling

Efter att vi mottagit och kontrollerat din begäran kommer vi bearbeta och sammanställa din data. Detta kan ta upp till två arbetsveckor beroende på arbetsbelastning. Data levereras sedan på överenskommet vis, vanligen via en länk för nedladdning.

Hämta blanketten Begäran om utdrag av data i HSB Living Lab här.