Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Projektledning bygg för brf

Renoveringar och ombyggnationer kan vara komplicerade procedurer med många inblandade parter. Att vara byggherre för ett projekt fordrar mycket tid och även sakkunskap.
Vi kan därför hjälpa er att genomföra entreprenaden på ett tryggt och säkert sätt, vare sig bostadsrättsföreningen eller fastigheten är placerad i Borlänge, Västerås eller Örebro, eller på någon lite mindre ort i vårt verksamhetsområde.

Har din styrelse kompetensen och tiden att driva projekt?

Har er fastighet behov av att renoveras? Kanske är det dags för någon större underhållsåtgärd enligt underhållsplanen. HSB MälarDalarna kan hjälpa er med allt från mindre utredningar till genomförande av större ombyggnationer.

Vare sig bostadsrättsföreningen eller fastigheten är placerad i Borlänge, Västerås eller Örebro, eller på någon lite mindre ort i vårt verksamhetsområde så erbjuder vi våra tjänster oavsett om ni är medlemsförening eller inte.

De vanligaste stegen i ett projekt

Utifrån kundens önskemål tar HSB fram förfrågningsunderlag, bistår föreningen i val av entreprenör och utfärdar sedan kontraktet. Under entreprenaden deltar projektledaren i möten med entreprenören och skriver protokoll så att inga överenskommelser mellan parterna förbises. Vi kan även hjälpa till med bygglov och besiktningar om behov finns och projektledaren ser till att projektet avslutas på ett korrekt sätt. Det förekommer även att kunder endast vill ha hjälp med några få delar i ett projekt och det går naturligtvis bra, vi anpassar oss efter kundens önskemål.

Exempel på projekt

Ommålningsarbeten, Fasadrenoveringar, Markarbeten, Fönsterbyten, Stambyten, Takrenoveringar/solceller, Byte av lägenhetsdörrar, Balkongrenoveringar, Nya balkonger, El renovering och Solceller

HSB Trygghetsentreprenad

Låt oss hjälpa er med byggherreansvaret. För att stötta er i styrelsen i rollen som byggherre har vi en entreprenadmodell, Trygghetsentreprenad, där vi övertar allt ansvar både vid upphandling/projektering som genomförandet fram till och med garantibesiktning. Då kan en god och normenlig kvalitet uppnås. Vi hjälper er att upprätthålla arbetsmiljölagstiftningen och att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Dessutom kommer ni enbart ha en motpart under hela entreprenaden och hela garantitiden.

Kontakta oss om Projektledning bygg

Vi erbjuder projektledning bygg för brf i Borlänge, Västerås, Örebro, Arboga, Avesta, Fagersta, Falun, Hallstahammar, Kumla, Köping, Ludvika, Mora, Rättvik och Sala.

Vill du veta mer om projektledning bygg eller om någon av våra övriga tjänster inom fastighetsförvaltning

Fyll i vårt formulär så hör vi av oss