Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Projektledning bygg för brf

Renoveringar och ombyggnationer kan vara komplicerade procedurer med många inblandade parter. Att vara byggherre för ett projekt fordrar mycket tid och även sakkunskap.
Vi kan därför hjälpa er att genomföra entreprenaden på ett tryggt och säkert sätt, vare sig bostadsrättsföreningen eller fastigheten är placerad i Borlänge, Västerås eller Örebro, eller på någon lite mindre ort i vårt verksamhetsområde.

Har er fastighet behov av att renoveras? Kanske är det dags för någon större underhållsåtgärd enligt underhållsplanen. HSB MälarDalarna kan hjälpa er med allt från mindre utredningar till genomförande av större ombyggnationer.

Vare sig bostadsrättsföreningen eller fastigheten är placerad i Borlänge, Västerås eller Örebro, eller på någon lite mindre ort i vårt verksamhetsområde så erbjuder vi våra tjänster oavsett om ni är medlemsförening eller inte.

De vanligaste stegen i ett projekt

Utifrån kundens önskemål tar HSB fram förfrågningsunderlag, bistår föreningen i val av entreprenör och utfärdar sedan kontraktet. Under entreprenaden deltar projektledaren i möten med entreprenören och skriver protokoll så att inga överenskommelser mellan parterna förbises. Vi kan även hjälpa till med bygglov och besiktningar om behov finns och projektledaren ser till att projektet avslutas på ett korrekt sätt. Det förekommer även att kunder endast vill ha hjälp med några få delar i ett projekt och det går naturligtvis bra, vi anpassar oss efter kundens önskemål.

Exempel på projekt

• Ommålningsarbeten
• Fasadrenoveringar
• Markarbeten
• Fönsterbyten
• Stambyten
• Takrenoveringar/solceller
• Byte av lägenhetsdörrar
• Balkongrenoveringar
• Nya balkonger
• El renovering
• Solceller

Kontakta oss

Vill du få kostnadsfri rådgivning eller offert på denna eller någon annan tjänst inom fastighetsförvaltning? Fyll i vårt formulär så hör vi av oss.

Vi har verksamhet i större delen av Dalarna, Västmanland och Örebro län med centralorterna Borlänge, Västerås och Örebro.

Vill du veta mer om våra andra tjänster?

Ekonomisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltare

Specialtjänster

Energitjänster

Mark & Trädgård

Medlemskap

Få kostnadsfri rådgivning eller offert från HSB MälarDalarna

Kontaktformuläret nedan är enbart för förfrågningar om förvaltningstjänster.
(Har du en fråga som inte rör förvaltningstjänster, till exempel om medlemskap, parkering och avier eller ska felanmäla något trasigt i din lägenhet? Kontakta vår Kund- och Medlemsservice).

Vi är intresserade av:
Hur fick du information om våra förvaltningstjänster?