Andrahandsuthyrning

Andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet enligt 7 kap 10 § Brl, så kallad ”andrahandsuthyrning”
Från föreningens sida önskar vi att du som äger bor i din lägenhet. Bostadsrättföreningen består av medlemmarna och bygger på att alla deltar aktivt till föreningens väl och nytta. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. Om du ändå har behov att hyra ut din lägenhet så finns det en hel del saker att tänka på och det har vi försökt sammanställa här.

Vad är en andrahandsupplåtelse?
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

När kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet?
Bostadsrättslagens 7 kapitel 10 § styr hur du kan hyra ut din bostadsrättslägenhet. I lagen anges att det skall finnas så kallade beaktansvärda skäl som grund för uthyrningen. Det kan t.ex. vara vård av anhörig på annan ort, studier, samboboende ”på prov”, sjukdom eller annat beaktansvärt skäl. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsupplåtelse.

Hur länge kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet?
Längden på uthyrningen beror på vilket skäl till uthyrningen. Styrelsen kommer att ange för hur lång tid uthyrningen kan pågå. Flyttar hyresgästen i förtid ska styrelsen meddelas detta så att tillståndet för andrahandsupplåtelse återkallas. Innan eventuell ny uthyrning skall en ny skriftlig ansökan göras till styrelsen med den nya hyresgästens uppgifter. Förbrukad uthyrningsperiod räknas av i det nya tillståndet.

En beviljad andrahandsupplåtelse kan i vissa fall förlängas. Ny ansökan skall lämnas till styrelsen i god tid för behandling. Föreningens policy är att en förlängd andrahandsupplåtelse maximal får pågå i ett år med vissa undantag.

Ansökan om andrahandsupplåtelse
Om du önskar att ansöka om tillstånd för andrahandsupplåtelse så fyll i blanketten som finns längst ner på sidan och lämna i brevlådan till styrelserummet i källaren vid trapphus C.

Du skall lämna uppgift på anledningen till uthyrningen, vilken period uthyrningen gäller och vem som är hyresgäst. Styrelsen kommer att behandla ansökan på nästa styrelsemöte så var ute i god tid med din ansökan. Tänk på att skriva under blanketten och om det finns ytterligare delägare att denna också skriver under.

Beslut
Styrelsen kommer skriftligen att ge dig besked om beslutet på din ansökan. I beskedet kan även villkor för uthyrningen att anges. 

Skriftligt hyresavtal och avtal om bortförhandlat besittningsskydd bör upprättas mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen. Föreningen önskar att kopior på dessa skall lämnas in innan inflyttning.

Avgifter i samband med andrahandsupplåtelse
Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse i enlighet med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Avgiften uppgår till 10% av ett prisbasbelopp för uthyrning under ett år, för 2022 är beloppet 4.830 kronor (10% av 48.300 kr) Om du upplåter bostadsrätten under en del av ett år beräknas det efter antal kalendermånader som lägenheten är upplåten (1/12-del av avgiften per månad). Avgiften faktureras bostadsrättsinnehavaren på avgiftsavin månaden efter upplåtelsen påbörjats baserad på godkänd uthyrningsperiod.