Källare och vind

Vår källare och vår vind ska hållas fria från skräp och dylikt. Observera att egna strömkablar ej får kopplas permanent till ert vinds- eller källarförråd (detta enligt reglerna för elinstallationer). Det finns dock ett strömuttag på vinden i elskåpet - i detta kan man koppla en förlängningssladd för extra ljus, men denna ska kopplas bort efteråt!

Undvik brandfarliga kemikalier i era utrymmen! En del sådana kan nämligen antändas av sig själva (exempelvis linolja).

I källaren finns också ett cykelrum. Du hittar det under D-trappan. Om du vill använda det så är det viktigt att du ställer din cykel på anvisad plats (det vill säga vid cykelstället i bortre delen av rummet). Glöm ej heller att ta med dig - eller att slänga - din cykel när du flyttar, så att vi slipper ha kvar stora mängder glömda cyklar som tar upp plats. Notera att vi, utöver detta, också har gott om cykelställ utomhus längs fasaden mot trädgården.

Till er som har barnvagnar: dessa ställs i cykelrummet eller i era förråd. I mån av plats är det tillåtet att ställa barnvagnen i den inlasade tamburen vid varje trappuppgång, dock endast en barnvagn per tambur.