Lokaler för uthyrning


Föreningen har tre stycken lokaler som är till för uthyrning i källaren i vårt hus - "Koksrummet", "Läggrummet" och "Slussrummet". Nedan följer några uppgifter om dem.

Koksrummet är på cirka 21 kvadratmeter. Här finns fönster samt tillgång till både vatten och eluttag. Lokalen ligger precis under A-trappan och heter "Koksrummet" eftersom man på 1940-talet, då vårt hus var nytt, forslade ned koks hit genom en lucka vid vår grind som nu blivit till ett fönster. Anledningen var förstås att pannan, som finns i pannrummet bredvid, drevs på koks på den tiden. Detta är också förklaringen till att ett större parti av golvet lutar i riktning mot pannrummet.

Läggrummet är på cirka 14 kvadratmeter. Här finns det fönster samt eluttag men ingen tillgång till vatten. Lokalen ligger under B-trappan och heter "Läggrummet" (vilket också står på dörren) eftersom den är husets före detta mangelrum.

Slussrummet är på cirka 6,5 kvadratmeter. Här finns det varken fönster, eluttag eller tillgång till vatten. Lokalen ligger under D-trappan, borta vid cykelrummet. Namnet kommer sig av att lokalen en gång i tiden var sluss in till husets skyddsrum.

Dessa lokaler hyrs ut, var för sig, både till medlemmar och icke-medlemmar. Är du intresserad? Kolla först upp om någon av dem är lediga på nyhetsfältet på hemsidan. Om så är fallet, vänd dig till styrelsen för att erhålla aktuella uppgifter om månadsavgift och uppsägningstid.