Trapphuset

Det måste vara fri passage i vårt trapphus eftersom det är trångt i våra trappuppgångar. Därför får trapphuset inte blockeras av barnvagnar eller dylikt (det är dock tillåtet att ställa barnvagnar i det lilla vänstra utrymmet i de små "entréhusen" till varje trappuppgång). 

Det är trevligt med blommor i fönsterkarmarna, men tänk på att om ni ställer ut blommor så måste ni vattna och hålla snyggt.

På tavlan vid uppgångarna finns styrelsemedlemmarnas namn samt information om i vilken trappa de bor. Annan viktig information återfinns också här. Det finns även en anslagstavla (precis bredvid, närmare porten) med aktuell information (exempelvis om en stundande höst- eller vårstädning) som sätts upp av styrelsen med jämna mellanrum.

Observera att det inte är tillåtet med dörrmatta eller annan inredning i trapphuset. Undantag är blommor i fönsterkarmarna.