Bättre flyt i avloppet

07 februari 2018 Den centrala avloppsledning som går under låghusen har blivit ordentligt rensad genom fräsning. Fräsningen är en avancerad mekanisk rengöring som ”svarvar” ur rören på insidan. Resultatet märks framför allt genom att antalet stopp i köksavloppen minskat.

Avloppsrören som går under källargångarna i låghusen har inte blivit ordentlig rengjorda sedan husen byggdes 1969–1970. Före fräsningen filmades rören. Filmerna visade hur bly som använts för att foga samma gjutjärnsrören samlas i rören och bildat stopp där kalk och smuts under årens lopp fastnat så att rörens diameter krympt. 

 I hus 16 (von Lingens väg 10–16) behöver anslutningarna till den kommunala avloppsledningen förstärkas genom relining. 

Motsvarande fräsning behöver inte göras i höghusen. Där är det centrala avloppsröret av plast och innehåller inga ”klackar” bly.  


Till nyhetslistan