Hildas honung

24 september 2019 Företaget Pappas bin som drivs från Staffanstorp ska placera bisamhällen på Hildas tak. Pappas bin har 75 bisamhällen uppställda i Staffanstorp, Lomma, Burlöv och Malmö. 

VI människor är helt beroende av binas arbete med att pollinera. Utan bin blir det tomt på matbordet. Förhoppningen är också att bina ska hjälpa till med polineringen av blommor och växter på Hildas planteringar.
För att bina ska samla in 1 kilo honung behöver de besöka 3,5 miljoner blommor. Ett enskilt bi hämtar cirka 1 tesked honung under sitt liv. 


Till nyhetslistan