Förbjudet att fimpa från balkongen!

07 augusti 2018 Du får på inga villkor kasta ut fimpar från balkongen. Dels är det risk för brand och dels handlar det om nedskräpning Föreningen satsar stora resurser på att rusta upp utemiljön, då är det helt oacceptabelt att de boende kastar ut fimpar och skräp från balkongerna.

Det är ditt eget val om du fördärvar hälsan med cigaretter, men du får också se till att ta hand om fimparna själv. Brf Hilda vill inte lägga resurser på att plocka upp dina fimpar. Blir du påkommen med att kasta ut dem från balkongen får du en rättelseanmodan från föreningens jurist. 

Med andra ord, det här är allvarliga frågor som föreningen agerar hårt mot. 


Till nyhetslistan