COVID - 19

19 mars 2020 SAMHÄLLSINFORMATION -MYNDIGHETSMEDDELANDE

Myndighetsmeddelande 

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.

Det görs genom att:

  • du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom
  • du gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk
  • du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta

 

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet.


Till nyhetslistan