Nya energideklarationer

06 december 2018 Vart tionde år ska alla hus energideklareras. Brf Hilda har genomfört en ny energikontroll av alla hus under hösten 2018. Resultatet är bra. Energianvändningen har minskat med närmare 20 procent. Mätningen visar hur många kilowattimmar per kvadratmeter och år som Hilda använder för uppvärmning och varmvatten.

De flesta av Hildas hus hamnar på cirka 110 kWh per kvadratmeter och år. Undantag finns där energianvändningen har sjunkit till 100 kWh per kvadratmeter.

Den förra mätningen som gjordes för tio år sen visade att husen behövde cirka 135 kWh per kvadratmeter och år. 

Den minskade energianvändningen beror främst på den nya FTX-ventilationen med värmeåtervinning. Nya värmecentraler som effektivt hanterar fjärrvärmen har också betydelse. 

Som jämförelse kan nämnas att om Hildas hus hade nybyggts idag är kravet att de ska klara sig på 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.  


Till nyhetslistan