Rasta inte hunden på Hildas område!

03 januari 2020 Förbjudet att rasta hunden på Hildas område!

Hildas gräsmattor och sandlådor får du inte använda för att rasta hunden!

Här leker barnen!

Hund och kattägare måste visa hänsyn. Dessutom ska hundar ovillkorligen hållas i koppel inom Hilda - oavsett hur god disciplin du har på din hund.

Använd hundrastplatsen vid Appelgårdsskolan. I övrigt: se Malmö stads hundkarta som finns på Malmö stads webb plats.

Med vänlig hälsning - styrelsen i brf Hilda

 


Till nyhetslistan