Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så sparar bostadsrättsföreningen på Limhamn pengar

23 januari 2020 Bostadsrättsföreningen Skogsmården på Limhamn gör ingenting utan att samtidigt fundera över om det går att spara energi. Såväl stora som små renoveringsprojekt har också gynnat miljön. De senaste tre åren har den lilla föreningen med 95 lägenheter minskat sin energianvändning med elva procent – vilket motsvarar över ett ton koldioxid.

Området med fem låga punkthus i gamla Limhamn andas omtanke och omvårdnad. Det är med stolthet som bostadsrättsföreningens ordförande Sickan Ridell och vicevärden Tony Mårtensson visar såväl de egna odlingslotterna som de nya fina ytterdörrarna i trä. Men det som de är allra mest stolta över syns inte vid en första anblick. Däremot påverkar det såväl de boende som miljön i allra högsta grad.

Det började med att vi fogade om alla husens tegelfasader. Sen bytte vi taken och gjorde vid ventilationen, berättar Sickan Ridell, ordförande i HSB brf Skogsmården.

Energibesparingen var ett faktum redan då, men för tre år sedan när föreningen började använda HSBs energitjänster så blev arbetet mer systematiskt. Då kom Adam Diebig, projektledare för energi hos HSB Malmö, in i bilden.

Sedan vårt samarbete startade har föreningen minskat sin energianvändning med elva procent, det vill säga med 300 000 kilowattimmar per år, vilket är strax över ett ton koldioxid om man pratar hållbarhet, säger Adam Diebig.

Tillsammans har de upprättat en åtgärdsplan att arbeta efter, med tydliga mål om energibesparing och hållbarhet. Ingen renovering planeras utan att man samtidigt undersöker vad som kan göras på energisidan.

Vi började med de lågt hängande frukterna. Genom att bygga om styrsystemet till värmen och byta ut den gamla cirkulationspumpen kunde vi med enkla medel sänka energianvändningen, säger Adam Diebig.

Föreningen har också bytt alla fönster, infört individuell mätning och debitering av el (IMD), installerad LED-belysning och effektiviserat hissarna. Nu planeras ett större arbete under nästa år, då ska den gamla värmecentralen och ledningarna mellan husen bytas ut.

Man kan se vilka energitjuvar de nuvarande ledningarna är. När det kommer snö smälter den med en gång där de ligger, säger Tony Mårtensson.

För föreningen är det stora investeringar. Men det är också en styrelses ansvar att hålla fastigheterna i bra skick och sköta underhållet.

En del föreningar håller igen på utgifterna, det ska sparas istället för att man gör saker efterhand och höjer avgiften lite varje år. Sen kommer smällen på en gång, säger Tony Mårtensson.

Pengarna som energioptimeringen ger i avkastning återinvesteras i nya insatser och föreningen sparar också på att renoveringar och investeringar görs i rätt ordning.

Det handlar till om att inte göra saker i blindo, som att inte göra vid taket utan att samtidigt titta på fasaden, säger Adam Diebig.

Bostadsrättsföreningen Skogsmården använder även HSBs tjänster när det gäller ekonomi, fastighetsskötsel, lokalvård och byggprojektledning.

Det är en trygghet för oss, vi är ju lekmän i allt och det här gör det väldigt enkelt. Man vet vem man ska ringa. Men man måste vara intresserad och engagerad, så vi frågar mycket, säger Sickan Ridell.

Enligt Adam Diebig är det också en stor fördel för samordningens skull att HSB sköter flera delar.

Vi kan enkelt prata ihop oss när det är dags för olika åtgärder, som kan beröra allt från energi och ekonomi till trappstädning och trädgårdsskötsel.

– Sen kan vi föra vidare våra erfarenheter härifrån till andra HSB-föreningar som kanske inte kommit lika långt. Det är det som är en av grundtankarna med HSB, säger Adam Diebig.

Värme, el och vatten är några av de största utgiftsposterna en bostadsrättsförening har. 

Vill du veta mer om hur ni kan minska er energianvändning? Ja, kontakta mig!