Information från styrelsemöte 2022-04-20

26 april 2022

 

RENSNING AV VENTILATIONSDON OCH KANALER

Rensningen har påbörjats i hus 28 för att sedan fortsätta i hus 30 och 32. Information har lämnats i samtliga brevlådor

AVLOPPSRÖREN

Avloppsrören är filmade och huvudledningen ut till gatan är i mycket gott skick. Spolning har gjorts av ett rör från en lägenhet där vatten tryckts upp i kökshon. Får ni sådana problem ska ni höra av er till styrelsen. 

GRÄSYTORNA

Under maj månad kommer vi att låta toppdressa gräsmattorna för att få dem i bättre skick till sommaren.

ÅRSREDOVISNING, KALLELSE TILL STÄMMAN MM

Av miljö- och kostnadsskäl kommer vi fortsättningsvis inte att dela ut årsredovisningen och kallelse i brevlådorna som tidigare år. Kallelse och övriga handlingar till stämman kommer att anslås på anslagstavlorna i entréernaÅrsredovisningen kommer senast 14 dagar före stämman att finnas tillgänglig i ”Mitt HSB” och på hemsidan. Den kommer också att presenteras i storbild på stämman den 18 maj. 

 

STYRELSEN