Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Unna er tryggheten som brf-medlem i HSB

Brf-medlemskapet i HSB är unikt. Det är uppbyggt kring den stora erfarenhet som finns inom HSB att hantera det dagliga arbetet i en bostadsrättsförening. Det omfattande utbudet av förmåner och tjänster ger den trygghet som krävs för att de förtroendevalda ska kunna hantera styrelseuppdraget väl. I slutänden handlar det naturligtvis om fastigheten och bostädernas framtida värde. Unna er tryggheten att vara medlemmar hos oss.

Medlemskapet är ett stöd åt er bostadsrättsförening och styrelse, så att boendet kan utvecklas på ett tryggt och hållbart sätt. Medlemskapet ger också en mängd fördelar för er förening.

Vad krävs för att bli medlem

Medlemskapet i HSB innebär en rad fördelar som syftar till att befästa bostadsrätten som ett trivsamt, tryggt och ekonomiskt förnuftigt sätt att bo. Vissa saker anser vi i HSB vara så viktiga så att de måste vara med i bostadsrättsföreningens stadgar för att föreningen ska få vara medlem i HSB. Det gäller till exempel följande:

  • HSB ska utse en ledamot till bostadsrättsföreningens styrelse.
  • Bostadsrättsföreningen ska ha en underhållsplan och avsätta medel enligt underhållsplanen.
  • HSB ska utse en av bostadsrättsföreningens revisorer.
  • HSB ska konsulteras vid stadgeändringar.
  • Det ska framgå av bostadsrättsföreningens namn att den är medlem i HSB

Kostnader för medlemskap

Kostnaden för HSB-medlemskap är 4 000 kr/bostadsrättsförening och 300 kr/lägenhet.

Stadgar

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar. Efter 90 år i branschen kan vi garantera hög kvalité på våra tjänster, kunskap och service. De bostadsrättsföreningar som bli medlemmar hos oss använder sig därför av HSB normalstadgar.

Vill ni också ta del av fördelarna med att vara en HSB bostadsrättsförening? För att få mer information om vad som krävs och hur man går till väga, kontakta kundansvarig på er ort.

Kundansvariga på våra orter