Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Val av betong gör skillnad för klimatet

Allt fler bostäder byggs i klimatförbättrad betong. Men vad innebär det – och vilka effekter har den ”gröna” betongen på vår miljö och vårt klimat? Vi har frågat Henrik Gustafsson, projektledare för nyproduktion i HSB Göta. HSB Göta ligger i framkant när det gäller att bygga miljövänligt och använder därför klimatförbättrad betong i den nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping.
Vy från HSB brf Sjöstenen

Vad är klimatförbättrad betong?

– I klimatförbättrad betong har man ersatt en del av cementen med en annan produkt, till exempel restprodukter. Den klimatförbättrade betongen kommer i olika steg, där andelen cementinnehåll minskar ju högre upp på skalan man kommer.

Vilka är fördelarna med klimatförbättrad betong?

– Den stora fördelen är vårt minskade klimatavtryck. I vårt projekt Parketten i Jönköping, bestående av 149 hyreslägenheter, använder vi steg 2-betong vilket innebär att vi reducerar CO2-utsläppen med 25 procent. Detta motsvarar ett års utsläpp för hela HSB Göta, bland annat uppvärmningen av 2 600 lägenheter. Det är en stor minskning för en liten insats.

Varför satsar HSB Göta på detta?

– Vi var tidiga här i Jönköping eftersom alla var sugna på att testa och lära sig. Att byta till klimatförbättrad betong steg 2 är en förhållandevis enkel sak. Det kan i princip göras på de flesta färdigritade projekt, men det är naturligtvis bäst att ha med tänket redan från projektering och planering och samarbeta med betongtillverkare och konstruktörer. Det är viktigt att våga och inte bara gå i gamla hjulspår.

Berätta om HSB brf Sjöstenen i Jönköping.

– Skeppsbron är ett stort nytt bostadsområde där vi tillsammans med andra aktörer tagit fram ett hållbarhetsprogram med höga ambitioner, där klimatförbättrad betong är en del. Vi satsar också på gröna ytor, solceller på taken, bil- och cykelpool. Sjöstenen är dessutom ett HSB Dela-projekt där vi ger unga en chans att komma in på bostadsmarknaden.

Fasadvy HSB brf Sjöstenen som byggs i Jönköping

HSB Göta planerar uppföra fyra kvarter på Skeppsbron med sammanlagt omkring 400 bostäder. I etapp 2 byggs 84 bostadsrätter i varierande storlekar (1-5 rok). Planerad inflyttning kvartal 1 2025.

Nytt hem att längta till?

Upptäck HSBs nyproducerade bostäder över hela Sverige.