På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

"Varannan köpare dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi" – HSB inför Bostadsrättskollen

12 december 2018 Årsredovisningen är avgörande för att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi. Men idag är det ett alltför svårgenomträngligt dokument för att begripa hur föreningens ekonomi faktiskt ser ut. Därför inför HSB nu en märkning på framsidan våra årsredovisningar, där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. Vi kallar den för Bostadsrättskollen.

Varannan som bor i bostadsrätt är dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi vid bostadsköpet. Men okunskapen är inget som oroar hushållen: nio av tio uppger att de inte var oroliga över att de hade dålig koll. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB Riksförbund.

– Undersökningen visar att många köper grisen i säcken när de gör sitt livs kanske största affär. Jag blir bekymrad över att det inte oroar fler. Visserligen är bostadsrättsföreningar i allmänhet ekonomiskt stabila, men det är bra att veta om föreningen står inför att göra kostsamma investeringar eller har hög känslighet för ränteändringar. Helt enkelt om risken för ändrade årsavgifter är stor eller liten, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

Sex av tio, 62 procent, uppger att de läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt senaste köp. Men bara 47 procent visste vilka nyckeltal de skulle leta efter i årsredovisningen för att få en bra bild av föreningens ekonomi. Lika stor andel, 47 procent, svarar att de skulle ha varit hjälpta av mer information och förklaringar av de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i årsredovisningen. Sifo-undersökningen visar att betydligt fler skulle jämföra olika föreningars årsredovisningar ifall de viktigaste nyckeltalen lyftes upp tydligare.

HSB inför Bostadsrättskollen

– Vi gör det nu lättare för fler att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi. HSB inför en märkning, Bostadsrättskollen, där nyckeltal för en hållbar bostadsrättsekonomi finns på framsidan av våra årsredovisningar. Vi inför Bostadsrättskollen successivt över hela landet på 2018 och 2019 års årsredovisningar. Tanken är att en bostadsköpare inte ens ska behöva öppna årsredovisningen för att förstå hur föreningens ekonomi faktiskt mår, säger Anders Lago.

De sju nyckeltal som ingår i bostadsrättskollen är:

Sparande
Investeringsbehov
Skuldsättning
Räntekänslighet
Energikostnad
Årsavgift
Tomträtt

HSB och branschen har under flera år föreslagit att en öppen redovisning av dessa nyckeltal bör lagstiftas. Förslaget framfördes senast till den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”, men det ledde inte till någon ny lagstiftning när den lades fram under förra året.

– Det var olyckligt att vi inte vi fick lagstiftning om detta, men nu tar vi saken i egna händer och inför det i HSB. Vår förhoppning är att övriga aktörer på bostadsrättsmarknaden följer efter. Jag är övertygad om att det ger en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad för alla konsumenter, säger Anders Lago.

*Sifo-undersökningen genomfördes som en webbpanel med 1 000 intervjuer i oktober 2018.

Här finns kort film som beskriver Bostadsrättskollen.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 620 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.