Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skånes miljö- och kvalitetsarbete

HSB Skåne miljö- och kvalitetssäkrar organisationen och är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. - Vår organisation har visat stor vilja och delaktighet i kvalitetsarbetet vilket varit en förutsättning för att vi skulle bli certifierade, säger Ann Irebo, VD på HSB Skåne.

Genom ISO 9001 säkrar HSB Skåne sin kvalitet i det interna arbetet, i relationerna till kunderna samt i levererade produkter och tjänster. Certifieringen är ett naturligt steg i det ständigt pågående kvalitetsarbetet som krävs för att vara det självklara valet av aktör på bostadsmarknaden.

HSB Skånes arbete bygger på en god relation till medlemmar och kunder. Målet är att ytterligare säkra den relationen genom kvalitetssäkringen av organisationen och tjänsteutbudet.

Under revisionen av certifieringsarbetet kunde revisorn, bland flera positiva punkter, konstatera att HSB Skåne har kompetent och engagerad personal samt att företaget genomför återkommande mätningar av kundernas upplevelser av företaget. Andra positiva iakttagelser gjordes gällande att HSB Skåne har ramavtal med entreprenörer och bedömningar av desamma och att det finns en tydlig hantering av eventuella avvikelser inom verksamheten.

ISO 9001:2008 är certifiering inom kvalitetsledning utfärdad av Svensk certifiering. Läs mer om ISO här.

HSB Skånes miljö- och kvalitetspolicy

HSB Skånes hållbarhetsredovisning