Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma

Föreningsstämman är HSB Skånes högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Här hittar du aktuella stämmohandlingar samt protokoll från tidigare stämmor.

HSB Skånes föreningsstämma 2021

Årets föreningstämma genomfördes digitalt den 20 maj, utan möjlighet att närvara personligen. Fullmäktige hade även möjlighet att istället avlägga sin röst genom poströstning.

Protokollet från föreningsstämman 2021 finns att ta del av längst ner på sidan.

HSB Skånes års- och hållbarhetsredovisning 2020

HSB_arsredovisning_2020-omslag.png