Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Föreningsstämma

Föreningsstämman är HSB Skånes högsta beslutande organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Här hittar du aktuella stämmohandlingar samt protokoll från tidigare stämmor. Ordinarie föreningsstämma 2024 hålls den 29 maj.

HSB Skånes års- och hållbarhetsredovisning 2022

ARsredovisning2022.png

Signeringscertifikaten för protokollen utelämnas med hänsyn till personuppgifter. Önskar du ta del av certifikatet är du välkommen att ta kontakt med HSB Skåne.