Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skåne

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning.

HSB Skåne är en av fyra regionala HSB-föreningar i Skåne och verkar med fem lokala marknadsområdeskontor i Lund, Ystad, Eslöv, Hässleholm och Kristianstad.

Vi ägs av cirka 30 000 medlemmar som alla har förtur till 1 441 hyresrätter och våra nybyggda bostäder. I HSB Skåne är 231 bostadsrättsföreningar medlemmar.

Kontakta HSB Skåne.

Medlemsgrupper i HSB Skåne

Medlemmarna i föreningen hör till en av nedanstående två medlemsgrupper:

Boendemedlemsgruppen
HSB Bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB-förening som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen. Medlem som bosparar i HSB och som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till boendemedlemsgruppen.

Medlemsgruppen
Medlemmar i HSB-förening som inte innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening hör till medlemsgruppen.

Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för varje
påbörjat grundtal medlemmar. Medlemsantalet bestäms den 31 december året före valet av fullmäktige. Val sker årligen. Fullmäktige och suppleant kan väljas om.

Kallelse till möte för val av fullmäktige ska ske senast två veckor innan mötet genom annons eller brev. Grundtal för val av fullmäktige för boendemedlemsgruppen och medlemsgruppen enligt ovan fastställs av föreningsstämman. Medlemsgruppen får utse högst hälften av antalet fullmäktige. Mandattiden för fullmäktige och suppleant är ett år eller till dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Ta del av protokollet från det senaste årsmötet för medlemsgruppen samt de som framröstats som förtroendevalda.

Kort fakta om HSB Skåne

KORTA FAKTA

Antal medlemmar
ca 30 000

Antal bostadsrättsföreningar
231 medlemsföreningar, totalt ca 342 förvaltade

Antal bostadsrätter
ca 14 932, totalt ca 18 387 förvaltade

Antal hyresrätter
1 441 (inkl. korridorsrum och Copartment)

Antal anställda
ca 180

Verksamhetsorter

 • Bromölla
 • Eslöv - marknadsområdeskontor
 • Hässleholm - marknadsområdeskontor
 • Hörby
 • Höör
 • Kristianstad - marknadsområdeskontor
 • Kävlinge
 • Lund - huvudkontor
 • Osby
 • Perstorp
 • Simrishamn
 • Sjöbo
 • Skurup
 • Staffanstorp
 • Tomelilla
 • Ystad - marknadsområdeskontor
 • Östra Göinge