Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Byt till de nya stadgarna

De nya stadgarna har moderniserats så att de ska vara relevanta för er i styrelsen och fungera i dagens verklighet. Nästa steg är att er bostadsrättsförening antar stadgarna.

I vänstermenyn hittar ni information om de nya stadgarna och hur ni antar dem. Vi på HSB Södertörn kan dessutom hjälpa till med övergången genom en rad tjänster, från rådgivning till att leda stämman för stadgebytet.

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2011 version 5 för bostadsrättsföreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli 2016, vilket kommer innebära att HSBs bostadrättsföreningar kommer behöva byta stadgar. 

Till att börja med kan man säga att de lagändringar som påverkar bostadsrättsföreningarna inte är så omfattande.

Några exempel på ändringar i lagen som påverkar bostadsrättsföreningarna:

  • Olika tidsfrister för när handlingar ska lämnas till revisorer, när revisorerna ska lämna handlingar till styrelsen och när redovisningshandlingar mm ska finnas tillgängliga för medlemmar innan föreningsstämman förlängs.
  • Det införs en ny jävsregel, så kallat ställföreträdarjäv. Ställföreträdarjäv innebär att styrelseledamoten inte får handlägga frågor om avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.
  • En särskild lagregel införs kring hur beslut ska fattas om närvarorätt på föreningsstämman för utomstående.
  • När det gäller vem som kan vara ombud på föreningsstämman gäller samma regel som i nuvarande lagtext; make, sambo eller annan medlem. Kretsen kan dock utvidgas genom en skrivning i stadgarna.

Har du frågor kring detta får du gärna att höra av dig till utbildning.sodertorn@hsb.se

Vad är stadgar?

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar.

Bostadsrättsföreningarnas stadgar är ett komplement till lagen. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar.

HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSB normalstadgar. Nya normalstadgar antogs på HSB-stämman 2011.

Normalstadgar 2011 version 5

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se