På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Byt till de nya stadgarna

De nya stadgarna har moderniserats så att de ska vara relevanta för er i styrelsen och fungera i dagens verklighet. Nästa steg är att er bostadsrättsförening antar stadgarna.

I vänstermenyn hittar ni information om de nya stadgarna och hur ni antar dem. Vi på HSB Södertörn kan dessutom hjälpa till med övergången genom en rad tjänster, från rådgivning till att leda stämman för stadgebytet.

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2011 version 5 för bostadsrättsföreningar.

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli 2016, vilket kommer innebära att HSBs bostadrättsföreningar kommer behöva byta stadgar. 

Till att börja med kan man säga att de lagändringar som påverkar bostadsrättsföreningarna inte är så omfattande.

Några exempel på ändringar i lagen som påverkar bostadsrättsföreningarna:

  • Olika tidsfrister för när handlingar ska lämnas till revisorer, när revisorerna ska lämna handlingar till styrelsen och när redovisningshandlingar mm ska finnas tillgängliga för medlemmar innan föreningsstämman förlängs.
  • Det införs en ny jävsregel, så kallat ställföreträdarjäv. Ställföreträdarjäv innebär att styrelseledamoten inte får handlägga frågor om avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.
  • En särskild lagregel införs kring hur beslut ska fattas om närvarorätt på föreningsstämman för utomstående.
  • När det gäller vem som kan vara ombud på föreningsstämman gäller samma regel som i nuvarande lagtext; make, sambo eller annan medlem. Kretsen kan dock utvidgas genom en skrivning i stadgarna.

Har du frågor kring detta får du gärna att höra av dig till utbildning.sodertorn@hsb.se

Vad är stadgar?

Enligt lag måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar.

Bostadsrättsföreningarnas stadgar är ett komplement till lagen. I HSB, som är en medlemsägd organisation, är det viktigt att medlemmarna kan känna sig trygga med att det finns väl genomarbetade och fungerande stadgar.

HSBs bostadsrättsföreningar använder sig av HSB normalstadgar. Nya normalstadgar antogs på HSB-stämman 2011.

Normalstadgar 2011 version 5
Normalstadgar brf 2011 - Version 5 Hämta

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se