På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Checklista!

Bra att tänka på innan stadgerevisionen

1. Kontakta HSB Södertörn.

2. Beställ stadgeförslag av HSB.

3. Läs på de nya normalstadgarna.

När styrelsen i bostadsrättsföreningen funderar på att byta stadgar är det givetvis viktigt att börja med att noggrant läsa igenom de nya stadgarna.

4. Rutin vid ändring av stadgar.

Vid ändring av bostadsrättsföreningens stadgar så krävs beslut på två på varandra följande stämmor och med en majoritet av minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman. Om föreningen ska ändra grunden för hur årsavgiften beräknas, ex. från insats till andelstal, krävs tre fjärdedels majoritet vid andra stämman.

5. Hur ser bostadsrättsföreningens stadgar ut i dag?

Vid en stadgeändring krävs alltid godkännande av HSB. Fundera noga över hur föreningens stadgar ser ut i dagsläget och vilka eventuella anpassningar som föreningen har i sina stadgar.

Det kan finnas goda skäl till att anpassa normalstadgarna utifrån fördelningen av underhållsansvaret, § 31 och § 32, till den egna bostadsrättsföreningens förutsättningar. För att behålla en hög kvalitet och igenkänningsgrad mellan HSBs olika stadgar rekommenderar vi att föreningarna är försiktiga med anpassningar.

6. Insats eller andelstal som grund för beräkning av årsavgiften?

Om föreningen i dag har HSB normalstadgar utan någon anpassning så innebär det bland annat att man har insats som beräkningsgrund för årsavgiften. I HSB normalstadgar av 2011 utgår man i stället från andelstal som beräkningsgrund för årsavgiften. Om föreningen vill ha kvar insats som fördelningsgrund för årsavgiften så ska föreningen ta den färdiga anpassningen som finns för insats som beräkningsgrund för årsavgiften.

Om föreningen i stället vill gå över till att ha HSB normalstadgar av 2011 i dess originalutförande med andelstal som beräkningsgrund måste nya andelstal antas på stämma. Dessutom krävs i detta fall på den andra stämman en majoritet om 3⁄4 av de röstande (eftersom grunderna för beräkning av årsavgiften då ändras från insats till andelstal)

Efter att de nya stadgarna antagits:

1. Uppdatera styrelsen.

Eftersom stadgarna är nya är det extra viktigt för styrelsen att förvissa sig om att man är väl förtrogen med dem och kan tillämpa dem på rätt sätt. Kontrollera med HSB om det finns någon utbildning om de nya stadgarna.

2. Uppdatera eventuell styrelsepärm med de nya stadgarna.

3. Se till så att alla medlemmar har de nya stadgarna.

Vanligen bifogas ett exemplar av de nya stadgarna i kallelsen till stämman. Men det kan vara värt att påminna medlemmarna i föreningen om att det är de nya stadgarna som gäller när de väl har registrerats hos Bolagsverket.

Om föreningen har en hemsida så är det bra om de nya stadgarna läggs ut där. Tänk också på att om varje bostadsrättslägenhet har en föreningspärm så ska ni dela ut nya stadgar som kan sättas in i pärmen.

4. Ta för vana att börja leta efter svar i stadgarna.

När frågor kommer upp inom styrelsen, ta för vana att börja leta efter svaret i stadgarna. Om en medlem har frågor så hänvisa till vad stadgarna säger. 2011-års stadgar för bostadsrättsföreningar är lätta att hitta i med hjälp av innehållsförteckningen.

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se