Resultat radonmätning

Resultat av radonmätning 2008

  • Vårt lägsta värde var 60 Bq
  • Vårt högsta värde var 20 Bg

Gränsvärdet är 200 Bg. Våra värden är m.a.o. mycket bra.

Radonmätning rekommenderas av Strålskyddsmyndigheten vart tionde år. Det är dock inget lagkrav. Vid styrelsens sammanträde den 14 december 2020 beslutades att inte göra någon ny radonmätning med hänsyn till våra tidigare  mycket goda resultat. I övrigt noterade styrelsen att det finns två huvudsakliga källor till radon, nämligen för det första byggmaterial, såsom blåbetong samt för det andra markradon. Våra låga värden utesluter byggmaterial. Gävle kommuns radonkarta visar inte heller att vår fastighet ligger i ett område med radonproblem i mark.