Filter för luftintagen vid fönstren

Styrelsen beslutade den 22 mars 2021 att alla lägenhetsinnehavare (boenden) kan hämta filter till luftintagen ovanför fönstren mot Brunnsgatan, Södra Kansligatan samt fönstren mot söder i gårdshuset  på vicevärdsexpeditionen. Det är viktigt att filtren byts regelbundet minst en gång per år, för att inluften ska bli någorlunda ren och för att luftcirkulationen i lägenheten ska fungera väl. Inne i lägenheten finns utgångar för utluften. Ett exempel på ett sådant utsläpp av luft är köksfläkten. För att luftcirkulationen ska fungerar på bästa sätt är det därför också viktigt att köksfläkten regelbundet rengörs och att man reglebundet byter/rengör filtren.