OVK

OVK-kontroll av våra lägenheter med F-system genomfördes senast 2022 med godkänt resultat. Nästa gång genomförs OVK-kontroll av lägenhterna 2028. 

OVK-kontroll av samtliga våra lokaler med FTX system genomfördes senast 2020 med godkänt resultat. Nästa gång genomförs OVK-kontroll av samtliga lokaler 2023.