Fördelningsmätning

I huset har vi fördelningsmätning av el. Det innebär att du på dina månatliga avgiftsavier också får en avgift för din förbrukning av el och behöver alltså inte ha ett eget elabonnemang. Upphandling av elabonnemang för bostadsrättslägenheterna görs av styrelsen.