Nycklar och fjärrkontroller

Vid låsöppning och andra tjänster utanför arbetstid kontaktar du Certego på deras journummer 070-26 01 58. Kostnaden för betalas av den som begär tjänsten. Observera att det kan bli mycket dyrt under obekväm arbetstid!

Behöver du som lägenhetsinnehavare en ny nyckel eller fjärrkontroll vänder du dig direkt till Certego fr.o.m. 1 juni 2021 på Skolgången 20, måndag – fredag 7:30-16:30, helger stängt. Telefon 026–621830.  

En ny fjärrkontroll eller nyckel får du ut av Certego bara genom att visa en giltig legitimation. Certego registrerar nyckeln eller fjärrkontrollens nummer i låssystemet och tar i förekommande fall bort den nyckel eller fjärrkontroll som försvunnit. För uttaget betalar lägenhetsinnehavaren själv avgiften direkt till Certego.

Vid av/inflyttning meddelar vicevärden Certego att flytt kommer att ske. Samtliga nycklar och fjärrkontroller ska lämnas in till Certego av säljaren för revidering. Görs inte detta spärras samtliga nycklar och fjärrkontroller. Saknas nycklar eller fjärrkontroller måste säljaren betala en avgift för dessa vid återlämnandet i Certegos butik.