Försäkringar

 


Det kan hända att du vållar skada i din lägenhet som föreningen bedömer att du orsakat genom försumlighet. Du kan då bli ersättningsskyldig för avsevärda belopp. Därför har vi, sedan 1 okt 2013, en utökad kollektiv bostadsrättsförsäkring som styrelsen har beslutat om och som gäller alla lägenheter. Föreningens försäkringsbolag är för närvarande If, telefon 077-181 58 18. 

I det fall du redan har ett eget bostadsrättstillägg måste du meddela ditt försäkringsbolag att föreningen numera har en kollektiv bostadsrättsförsäkring, så att du inte längre behöver ett eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Genom vår fastighetsförsäkring i If har alla våra medIemmar utan självrisk och utan avgift också rätt till hjälp mot skadedjur, såsom silverfiskar, baggar eller vägglöss. Föreningen och enskilda bostadsrättsinnehavare kan kontakta Anticimex direkt på telefonnummer 075-245 10 00, utan att kontakta If eller föreningen. Ange föreningens namn (BRF Borgmästaren i Gävle), föreningens organisationsnummer 785000-1137 och din bostadsadress. Bra om dock föreningen får kännedom om dina insektsproblem. Kontakta då vår vicevärd på telefonnummer 070-566 24 56.