Försäkringar

 


Det kan hända att du vållar skada i din lägenhet som föreningen bedömer att du orsakat genom försumlighet. Du kan då bli ersättningsskyldig för avsevärda belopp. Därför har vi, sedan 1 okt 2013, en utökad kollektiv bostadsrättsförsäkring som styrelsen har beslutat om och som gäller alla lägenheter. Föreningens försäkringsbolag är för närvarande Trygg Hansa.

I det fall du redan har ett eget bostadsrättstillägg måste du meddela ditt försäkringsbolag att föreningen numera har en kollektiv bostadsrättsförsäkring, så att du inte längre behöver ett eget bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Genom vår fastighetsförsäkring i Trygg Hansa har alla våra medIemmar utan självrisk och utan avgift också rätt till hjälp mot skadedjur, såsom silverfiskar, baggar eller vägglöss. Föreningen och enskilda bostadsrättsinnehavare kan kontakta NOMOR direkt på telefonnummer 0771-122300, utan att kontakta Trygg Hansa eller föreningen. Ange föreningens namn (BRF Borgmästaren i Gävle), föreningens organisationsnummer 785000-1137 och din bostadsadress. Bra om dock föreningen får kännedom om dina insektsproblem. Kontakta då vår vicevärd på telefonnummer 070-566 24 56.