På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Att bo i bostadsrätt eller hyresrätt

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt eller hyresrätt? Vad får jag göra i min lägenhet? I den här filmen samt i artiklarna i vänstermenyn rätar vi ut frågetecknen och avslöjar de vanligaste missuppfattningarna.

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? Vad får jag göra och vad får jag inte göra i min lägenhet? I den här filmen rätar vi ut frågetecknen och avslöjar de vanligaste missuppfattningarna. Under Bokunskap besvarar vi det vanligast förekommande frågorna rörande boende. Vi besvarar frågor som berör både hyresrätt och bostadsrätt. I menyn till vänster hittar du de olika ämnesområdena.

Bo i hyresrätt

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren, som även kan vara en bostadsrättsförening, eller i andra hand av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare.

Man betalar ingen insats för sin lägenhet och man står inte heller själv för underhåll av lägenheten. Förutom hyra av själva bostaden ingår normalt värme, vatten och i vissa fall även hushållsel. Om man har ett förstahandskontrakt kan man byta till en annan lägenhet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner bytet. Läs mer om att bo i en hyresrättslägenhet.

Vad får du göra i din lägenhet?
Droppar kökskranen? Behöver du installera en tvättmaskin eller vill du riva en vägg för en mer öppen planlösning? Ska du fixa på egen hand är det viktigt att veta vad du får göra själv, och vad som kräver hyresvärdens godkännande. För dig som bor i hyresrätt är det lätt att veta vad du ska göra om ett fel uppstår hemma, du kontaktar din hyresvärd och får problemet åtgärdat. Det är en av fördelarna med hyresrätt som boendeform. När du vill förändra eller fräscha upp lägenheten utan att det rör sig om en reparation finns olika möjligheter:

Förändring av ytskikt
Du får måla om, tapetsera eller lägga nytt golv själv, förutsatt att arbetet är fackmannamässigt utfört och att färg- och materialval baseras på vad man kan anse att "de flesta" tycker om. Det är självklart subjektivt, men vid utflytt ser besiktningspersonalen bland annat till rådande trender. HSB brukar använda tapetböcker från färgbutikerna som måttstock - finns en tapet med där är den "godkänd. Målar du alla väggar svarta är det mer sannolikt att du blir återställningsskyldig vid utflytt, eller tvingas betala för att HSB ska återställa lägenheten.

Elektricitet
Du får självklart byta glödlampa på egen hand, men i övrigt är grundregeln att alla elarbeten ska utföras av en auktoriserad fackman. Kontakta alltid hyresvärden vid minsta osäkerhet.

VVS/badrum
Vid åtgärder i badrum måste du nästan alltid anlita professionell hjälp. Glöm inte att du kan bli skadeståndsskyldig  om du gjort icke godkända förändringar i lägenheten.

Bo i bostadsrätt

 

Vad är en bostadsrätt?
Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan  en andel i föreningen och rätten att bo i din lägenhet.

Vad är en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att ta hand om fastighetens värde. Et kan handla om att se till allt ifrån att soporna hämtas som de ska till att planera för och genomföra större renovering så som stambyte.

Föreningen styrs av medlemmarna som utser en styrelse som sköter det löpande arbetet. En välskött förening påverkar fastighetens - och i sin tur din bostadsrätts värde. Att engagera sig i styrelsen kan alltså generera både hög trivsel och ekonomiska fördelar.

I en bostadsrättsförening stadgar regleras hur föreningen ska styras.

Varför ska man betala till föreningen? Jag har ju köpt lägenheten dyrt?
Den avgift du betalar till föreningen gör att ni tillsammans kan hålla hela fastigheten i bra skick. Pengarna ska täcka såväl löpande utgifter som exempelvis uppvärmning, som framtida underhåll.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för rättigheter?
Du har rätt att påverka hur föreningen styrs genom att vara med och utse dem som sitter i styrelsen.

Du har rätt att bo i din lägenhet och till stora delar rätt att forma den efter eget tycke. Du kan till exempel byta till de tapeter du tycker bäst om. Större förändringar, som ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig ändring av lägenheten får dock inte göras utan styrelsens tillstånd.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för skyldigheter?
Du har skyldighet att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Du bör därför se till att ha en gällande hemförsäkring.

Vad är extra viktigt att tänka på som bostadrättshavare?
Paragraf 31, 32 och 37 i HSBs normalstadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödig problem uppstår.

Hur kommer HSB in i bilden?
HSB är en bostadskooperation som styrs av alla sina medlemmar. Tillsammans har man skapat en organisation som på olika sätt stöttar bostadsrättsföreningarna. Till exempel finns det en representant  från HSB i varje brf-styrelse, och HSB erbjuder utbildningar för att se till att ledamöterna har de bästa möjligheterna  att sköta föreningen på ett bra sätt. Dessutom har HSB förvaltningstjänster för alla de behov som bostadsrättsföreningen kan ha.

Varför ska man sitta med i en bostadsrättsförenings styrelse?
Som boende i en bostadsrättsförening har du möjlighet att sitta med i din bostadsrättsförenings styrelse och kan på så vis påverka det som i allra högsta grad är en del av din vardag, ditt boende. Att vara med i styrelsen ger dig koll på vad som händer och du får en chans att tycka till om det mesta som rör ditt boende. Du får lära känna dina grannar och tillsammans tar ni hand om det som ni äger. För till skillnad från vad många tror, köper man inte en lägenhet vid en bostadsrättsaffär, utan en andel i en bostadsrättsförening. Du äger rätten att bo och nyttja din lägenhet, men tillsammans äger ni fastigheten som också inkluderar alla gemensamma utrymmen så som källare, trapphus, gård och tvättstuga.  

En bonus är att man kan skriva in styrelseuppdraget i sitt CV. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening ger kunskaper som man har användning för också utanför föreningslivet. Många arbetsgivare ser styrelseuppdraget som något positivt. Dessutom ger uppdraget god kunskap inom ekonomi, fastighetsägande och fastighetsteknik.

Vad är fördelarna med att vara styrelseledamot?

Att kunna förändra och påverka. Tycker man att något i boendet kan förbättras är det som styrelseledamot lättare att lyfta sin agenda. Istället för att "se på" kan man sätta sig i händelsernas centrum. Att veta vad som händer där man bor och ha koll på föreningens ekonomi ger en otrolig insyn i apparaten kring att driva en bostadsrättsförening. Man får svar på hur allt hänger ihop med driftkostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

Gemenskap och engagemang. Man lär känna fler av sina grannar och kan uppmuntra dem genom att engagera sig i bostadsrättsföreningen på olika sätt. Är man en person som tycker om att engagera sig i sin närmiljö är styrelsen en bra gemenskap.

Den personliga utvecklingen. Att vara med i styrelsen är en chans att lära sig nya saker. Både i vardagen och genom att gå på utbildningar.

Höja värdet på din lägenhet. Genom att vara med i styrelsen kan du påverka hur bostadsrättsföreningen sköts. Föreningens ekonomi och värdet på fastigheten påverkar även i slutändan värdet på din lägenhet.

Vad får du göra i din bostadsrätt?

Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. En bra grundregel är att alltid fråga styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Följande gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsen godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egne hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra. Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

VVS/badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig til gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring.

Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.