På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Att bo i bostadsrätt eller hyresrätt

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt eller hyresrätt? Vad får jag göra i min lägenhet? I den här filmen samt i artiklarna i vänstermenyn rätar vi ut frågetecknen och avslöjar de vanligaste missuppfattningarna.

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? Vad får jag göra och vad får jag inte göra i min lägenhet? I den här filmen rätar vi ut frågetecknen och avslöjar de vanligaste missuppfattningarna. Under Bokunskap besvarar vi det vanligast förekommande frågorna rörande boende. Vi besvarar frågor som berör både hyresrätt och bostadsrätt. I menyn till vänster hittar du de olika ämnesområdena.

Bo i hyresrätt

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren, som även kan vara en bostadsrättsförening, eller i andra hand av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare.

Man betalar ingen insats för sin lägenhet och man står inte heller själv för underhåll av lägenheten. Förutom hyra av själva bostaden ingår normalt värme, vatten och i vissa fall även hushållsel. Om man har ett förstahandskontrakt kan man byta till en annan lägenhet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner bytet. Läs mer om att bo i en hyresrättslägenhet.

Vad får du göra i din lägenhet?
Droppar kökskranen? Behöver du installera en tvättmaskin eller vill du riva en vägg för en mer öppen planlösning? Ska du fixa på egen hand är det viktigt att veta vad du får göra själv, och vad som kräver hyresvärdens godkännande. För dig som bor i hyresrätt är det lätt att veta vad du ska göra om ett fel uppstår hemma, du kontaktar din hyresvärd och får problemet åtgärdat. Det är en av fördelarna med hyresrätt som boendeform. När du vill förändra eller fräscha upp lägenheten utan att det rör sig om en reparation finns olika möjligheter:

Förändring av ytskikt
Du får måla om, tapetsera eller lägga nytt golv själv, förutsatt att arbetet är fackmannamässigt utfört och att färg- och materialval baseras på vad man kan anse att "de flesta" tycker om. Det är självklart subjektivt, men vid utflytt ser besiktningspersonalen bland annat till rådande trender. HSB brukar använda tapetböcker från färgbutikerna som måttstock - finns en tapet med där är den "godkänd. Målar du alla väggar svarta är det mer sannolikt att du blir återställningsskyldig vid utflytt, eller tvingas betala för att HSB ska återställa lägenheten.

Elektricitet
Du får självklart byta glödlampa på egen hand, men i övrigt är grundregeln att alla elarbeten ska utföras av en auktoriserad fackman. Kontakta alltid hyresvärden vid minsta osäkerhet.

VVS/badrum
Vid åtgärder i badrum måste du nästan alltid anlita professionell hjälp. Glöm inte att du kan bli skadeståndsskyldig  om du gjort icke godkända förändringar i lägenheten.

Bo i bostadsrätt

 

Vad är en bostadsrätt?
Bostadsrätt är en boendeform där du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen äger hela huset. Det du köper är inte lägenheten i sig utan  en andel i föreningen och rätten att bo i din lägenhet.

Vad är en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till uppgift att ta hand om fastighetens värde. Et kan handla om att se till allt ifrån att soporna hämtas som de ska till att planera för och genomföra större renovering så som stambyte.

Föreningen styrs av medlemmarna som utser en styrelse som sköter det löpande arbetet. En välskött förening påverkar fastighetens - och i sin tur din bostadsrätts värde. Att engagera sig i styrelsen kan alltså generera både hög trivsel och ekonomiska fördelar.

I en bostadsrättsförening stadgar regleras hur föreningen ska styras.

Varför ska man betala till föreningen? Jag har ju köpt lägenheten dyrt?
Den avgift du betalar till föreningen gör att ni tillsammans kan hålla hela fastigheten i bra skick. Pengarna ska täcka såväl löpande utgifter som exempelvis uppvärmning, som framtida underhåll.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för rättigheter?
Du har rätt att påverka hur föreningen styrs genom att vara med och utse dem som sitter i styrelsen.

Du har rätt att bo i din lägenhet och till stora delar rätt att forma den efter eget tycke. Du kan till exempel byta till de tapeter du tycker bäst om. Större förändringar, som ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig ändring av lägenheten får dock inte göras utan styrelsens tillstånd.

Vad har jag som medlem i en bostadsrättsförening för skyldigheter?
Du har skyldighet att se till att hålla lägenheten i gott skick. Som bostadsrättshavare finns det vissa delar du har ansvar för att ersätta vid skada. Du bör därför se till att ha en gällande hemförsäkring.

Vad är extra viktigt att tänka på som bostadrättshavare?
Paragraf 31, 32 och 37 i HSBs normalstadgar som rör underhållsansvar och vad som får förändras i lägenheten är bra att ha koll på, så att inga onödig problem uppstår.

Hur kommer HSB in i bilden?
HSB är en bostadskooperation som styrs av alla sina medlemmar. Tillsammans har man skapat en organisation som på olika sätt stöttar bostadsrättsföreningarna. Till exempel finns det en representant  från HSB i varje brf-styrelse, och HSB erbjuder utbildningar för att se till att ledamöterna har de bästa möjligheterna  att sköta föreningen på ett bra sätt. Dessutom har HSB förvaltningstjänster för alla de behov som bostadsrättsföreningen kan ha.

Varför ska man sitta med i en bostadsrättsförenings styrelse?
Som boende i en bostadsrättsförening har du möjlighet att sitta med i din bostadsrättsförenings styrelse och kan på så vis påverka det som i allra högsta grad är en del av din vardag, ditt boende. Att vara med i styrelsen ger dig koll på vad som händer och du får en chans att tycka till om det mesta som rör ditt boende. Du får lära känna dina grannar och tillsammans tar ni hand om det som ni äger. För till skillnad från vad många tror, köper man inte en lägenhet vid en bostadsrättsaffär, utan en andel i en bostadsrättsförening. Du äger rätten att bo och nyttja din lägenhet, men tillsammans äger ni fastigheten som också inkluderar alla gemensamma utrymmen så som källare, trapphus, gård och tvättstuga.  

En bonus är att man kan skriva in styrelseuppdraget i sitt CV. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening ger kunskaper som man har användning för också utanför föreningslivet. Många arbetsgivare ser styrelseuppdraget som något positivt. Dessutom ger uppdraget god kunskap inom ekonomi, fastighetsägande och fastighetsteknik.

Vad är fördelarna med att vara styrelseledamot?

Att kunna förändra och påverka. Tycker man att något i boendet kan förbättras är det som styrelseledamot lättare att lyfta sin agenda. Istället för att "se på" kan man sätta sig i händelsernas centrum. Att veta vad som händer där man bor och ha koll på föreningens ekonomi ger en otrolig insyn i apparaten kring att driva en bostadsrättsförening. Man får svar på hur allt hänger ihop med driftkostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

Gemenskap och engagemang. Man lär känna fler av sina grannar och kan uppmuntra dem genom att engagera sig i bostadsrättsföreningen på olika sätt. Är man en person som tycker om att engagera sig i sin närmiljö är styrelsen en bra gemenskap.

Den personliga utvecklingen. Att vara med i styrelsen är en chans att lära sig nya saker. Både i vardagen och genom att gå på utbildningar.

Höja värdet på din lägenhet. Genom att vara med i styrelsen kan du påverka hur bostadsrättsföreningen sköts. Föreningens ekonomi och värdet på fastigheten påverkar även i slutändan värdet på din lägenhet.

Vad får du göra i din bostadsrätt?

Du som äger en bostadsrätt äger en del i bostadsrättsföreningen samt rätten att bo i din lägenhet. Det betyder inte att du får göra vad som helst, även om friheten är större än för hyresgäster. En bra grundregel är att alltid fråga styrelsen innan du utför arbeten i bostadsrätten. I många fall är du dessutom skyldig att göra det. Följande gäller:

Väggar och planlösning
Det står sig fritt att välja färger och material till alla ytskikt i lägenheten. Att riva eller flytta bärande väggar kräver dock alltid styrelsen godkännande. Icke bärande väggar får du teoretiskt sett riva på egne hand, men eftersom det kan finnas el- eller vattenledningar i väggen är det alltid bra att rådfråga styrelsen innan arbetet påbörjas.

Elektricitet
Gällande el finns många restriktioner. Du får inte röra fasta installationer, som att koppla ur element eller komplettera med fler, eftersom det kan förstöra hela elanläggningen. Att byta glödlampor och befintliga strömbrytare får du göra själv förutsatt att du vet hur du ska göra. Men du får inte byta ojordade vägguttag mot jordade eller installera golvvärme utan att ta hjälp av en fackman. De flesta elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör.

VVS/badrum
Vid vvs-arbeten gäller samma princip: du får utföra enklare arbeten, som byta blandare, om du vet hur du ska gå tillväga. När det gäller våtrum måste du kunna visa i efterhand att du hållit dig til gällande föreskrifter. Tänk på att du som utför sådana själv tar en risk, om en vattenskada uppstår i efterhand blir du ansvarig. Det kan bli mycket kostsamt. Att anlita en fackman även för mindre arbeten kan därför vara en väldigt billig försäkring.

Du som äger en bostadsrätt har underhålls- och reparationsansvar, vilket innebär att du själv ansvarar för att byta ytskikt och inredning när det behövs.