Arbetsgrupper

Föreningen har fem arbetsgrupper. Här ser du vilka som ingår i respektive grupp, gruppens huvudsakliga ansvarsområden samt - i förekommande fall - vem som är ansvarig för gruppen. 

Driftgruppen

Driftgruppen ansvarar bl.a. för fastigheternas löpande underhåll, underhållsplanen, bevakning av kontrakterade fastighetsarbeten och besiktning av fastigheterna.

I gruppen ingår Mattias Hansson (gruppansvarig), Magnus Wallin och Björn Martinussen.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ansvarar bl.a. för att bokföring och redovisning sker enligt god redovisningssed, ekonomiska analyser, ekonomirapporter, bevakning av ränteläget, lån och förfallodagar, bokslut,  uppföljning av avtal och dess innehåll samt attestering av bokföringsunderlag och fakturor. 

I gruppen ingår Per Gnalin (gruppansvarig) och Andreas Granström.

Mark- och trädgårdsgruppen

Mark- och trädgårdsgruppen ansvarar för bl.a. att till rätt pris ha ett grönt, lättskött och trivsamt markområde i föreningen, bevakning av kontrakterade markarbeten och planering av förenings-/städdagar. 

I gruppen ingår Carina Ingren (gruppansvarig), Thomas Blomquist och Björn Martinussen.

Informationsgruppen

Informationsgruppen ansvarar för att bl.a. förse medlemmarna i föreningen med aktuell information, ta fram nyhetsbrev, uppdatera hemsidan, skicka välkomstvykort till nyinflyttade, personuppgiftsarbetet samt att utse portombud och ordna träffar för dem. 

I gruppen ingår Jonas Sohlberg (gruppansvarig), Pia Bergström, Thomas Blomquist och Carina Ingren.

Hållbarhetsgruppen

Miljögruppen inrättades i samband med årsstämman 2019. Gruppen har ett brett uppdrag; att se över vad föreningen kan göra för att förbättra miljöarbetet. 

I gruppen ingår Jonas Sohlberg (gruppansvarig), Pia Bergström och Thomas Blomquist.