Arbetsgrupper

Föreningen har fyra arbetsgrupper. Här ser du arbetsgruppens huvudsakliga ansvarsområden.

Mark och Drift

Mark och Driftgruppen ansvarar bl.a. för fastigheternas löpande underhåll, underhållsplanen, bevakning av kontrakterade fastighetsarbeten och besiktning av fastigheterna samt att vi till rätt pris har ett grönt, lättskött och trivsamt markområde.

Ekonomi

Ekonomigruppen ansvarar bl.a. för att bokföring och redovisning sker enligt god redovisningssed, ekonomiska analyser, ekonomirapporter, bevakning av ränteläget, lån och förfallodagar, bokslut,  uppföljning av avtal och dess innehåll samt attestering av bokföringsunderlag och fakturor. 

Boende och Information

Informationsgruppen ansvarar för att bl.a. förse medlemmarna i föreningen med aktuell information, ta fram nyhetsbrev, uppdatera hemsidan, skicka välkomstvykort till nyinflyttade, personuppgiftsarbetet samt att utse portombud och ordna träffar för dem. 

Hållbarhet

Från och med styrelseåret 2023-2024 finns ingen egen arbetsgrupp kring hållbarhet utan hållbarhet skall spegla alla styrelseledamöters arbete. Hållbarhet i tre dimensioner skall prägla Brf Svartvik - det sociala, miljön och ekonomin.