Fritid

Järvafältet

Alboda ligger bredvid det välbesökta rekreationsområdet Järvafältet som är ett av de största naturreservaten i Stockholms län. Det är 2 500 hektar stort varav 1 200 hektar ligger i Sollentuna, 800 hektar i Järfälla kommun och 500 hektar i Stockholms stad.

Järvafältet är ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar redan från bronsåldern. Här finns levande jordbruk omväxlande med skogar och sjöar. De många olika naturtyperna i området gör att artrikedomen bland djur och växter är stor.

Naturreservatet är lättillgängligt för människor i de kringliggande tätorterna. På Järvafältet finns markerade leder, stigar, rastplatser, raststugor och kaféer. Vid iordningställda grillplatser finns ved utlagd så att man kan göra upp eld.

Vid Bögs gård finns en visningsgård och vid Väsby gård bedriver Naturskolan verksamhet. Kulturlandskapets vilda växter visas i Floras Trädgård vid Väsby gård.

Enligt kommunplanen är Järvafältet viktigt att bevara. Karaktären av kulturlandskap ska behållas och utvecklas. Kartor över Järvafältet finns att köpa i receptionen i Turebergshuset på vardagar samt i naturreservatets kaféer på helger

Badplatser finns i sjön Ravalen och i Norrviken. Se även på Sollentuna kommun
eller Sollentuna.kommunguide.se

Motionspår

I den norra delen och förlängning av Lantgårdsvägen har vi ett häststall med hästhagar. Är intressant att promenera längs dessa hästhagar in på knutarna och se hästarna på nära håll! Fortsätter du vidare norrut , kommer du efter 400m till motionspåret som är 2,2 km. Den sträcker sig fram till Rotebro – Stäket leden och Överby ridstall i norr.

 

Utegym

Finns i den södra ändan av motionspåret. Har blivit populär och flitigt använd, även de som bor en bit bort har börjat söka sig dit. Barnen från Friluftsförskolan Lantgården stannar ofta till och barnen kan prova sin balans och styrka i de redskap som är anpassade för de minsta. Här finns en lekplats för barn i anslutning till gymmet.

 

Golfbanor

I Sollentuna finns tre golfbanor. Samtliga tre banor är vackert belägna i kommundelen Rotebro. Minigolfbana finns vid Rösjöbadens camping

Sollentuna golfbana

Banan är en öppen och medelsvår parkbana, ligger i norra Sollentuna och nås med både bil och kollektivtrafik.

Klubben har drivingrange, puttinggreen, övningsbunker, chippinggreen, omklädningsrum med dusch, restaurang och shop.

Svartinge Golf

Banan är belägen i vacker och varierande mälardalsnatur med omväxlande skogs- och ängskaraktär.

Rotebro Golf

På Rotebro golf finns en 6-och en 9-hålsbana med pay and play. Du behöver inget grönt kort eller medlemskap utan endast några golfklubbor och ett sunt förnuft.

Grindslanten golfklubb

Grindslanten GK är en medlemsklubb ansluten till Svenska Golfförbundet Grindslanten GK utan egen golfbana. Istället har vi ett nära samarbete med Rotebro Golf som erbjuder golfkurser till subventionerade priser.

Ridning

Att rida i vacker natur är något som man lätt kan bli bortskämd med i Viby. I närheten finns både Järvafältet med härliga ridstigar västerut.

Sollentuna Ridklubb, SoRK, är en ideell förening

Ridskolan ligger intill Järvafältet med dess fina natur och många ridvägar. Hästarna har stora hagar med mycket utevistelse för en sund hästhållning.

I norra regionen utefter Rotebro Stäket-leden hittar vi 

Överby Hästsportförening

Hit är unga som gamla välkomna att rida eller bara umgås med fina hästar. Föreningen driver en öppen verksamhet och har såväl fritidshem- som fritidsgårdsverksamhet.

Sollentuna ridklubb

Överby hästsportförening