Frågor och svar

Har ni något förslag på glasmästare? Ett förslag kan vara Iggströms Glas & Alltjänst, Hans-Olof Iggström 070-644 34 90, anita_igg@hotmail.com

Finns det någon elektriker som jag kan ringa och få hjälp av? Ja, HSB/Alboda anlitar Gulliksson som även du som medlem kan anlita 08-594 123 40 eller info@gullikssonsel.se

Var kastar jag PET-flaskan med matfett? I de gröna tunnorna för huhållsavfall. Glöm inte skruva på korken innan den slängs.

Var hittar jag fler papperspåsar för matavfall om de är slut i soprummen? Ett lager finns i det lilla trädgårdsförrådet. Se även under Miljörum & Avfallshantering.

Behöver installera en laddare till min elbil? Innan du gör något krävs ett tillstånd från styrelsen.

Vart vänder jag mig vid vattenskada? Till både HSB genom en felanmälan och ditt eget försäkringsbolag.

Var stänger jag av vattnet? Det är tre kranar som du ska stänga av om behov uppstår. Du hittar kranarna i uteförrådet -  inkommande varmt och kallt vatten och en för varmvattenreturen som sitter högre upp (och kan vara svår att se).

Vad gör jag om något är trasigt i våra gemensamma utrymmen? Gör en felanmälan till HSB

Hur bokar jag föreningslokalen? Boka via kalendern som sitter utanför lokalen. Kontakta styrelsen via mejl till brfalboda@gmail.com för att ordna överlämning av nyckel för din bokning. 

Hur bokar jag gästrummet? Via mail till brfalboda@gmail.com

Hur bokar jag bastun? Sätt in din bokningscylinder på datum och tid. Bokningstavlan sitter till höger om bastudörren. 

Hur gör jag om jag ska tepetsera/måla om i hallen där temperaturmätaren/temperaturgivaren från EcoGuard sitter? Kontakta någon i styrelsen för mer information innan du gör något!

Var köper jag en ny spiskåpa som passar Albodas ventilationssystem? Spiskåpan måste passa till Enessen Essvent CI 120F kryddhyllefläkt. Tänk på att kryddhyllefläkten (Enessen Essvent CI 120F) är föreningens och får inte bytas. Den styr hela lägenhetens ventilation, och du kan på egen bekostnad behöva återställa en felaktig modifiering om fläktsystemet inte klarar den regelbundna OVK-besiktningen. Det finns flera olika spiskåpor som passar, dock måste man på de flesta byta ut kontakten till fläktsystemet till den som sitter på den gamla (låt en behörig elektriker göra detta). Läs mer om detta här under rubriken "Ventilation". 

Hur fungerar motorvärmaren? Våra motorvärmare fungerar så att det är är antal timmar till avfärd som du ställer in. Strömmen kommer sedan att slås på när vredet är inom det röda området. Dvs om du ska åka klockan 07:00 på morgonen och ställer bilen klockan 18:00 dagen innan så vrider du på vredet och ställer det på 13 timmar. Motorvärmaren kommer då att slås på två timmar innan, kl 05:00 vilket räcker för att värma upp motorn (och kupén om du också har en kupévärmare).