Dags att renovera parksidan

06 april 2023

Nu är det dags att renovera föreningens utemiljö. Detta projekt är del 1 av 3 i planen för utemiljön på parksidan, framkomligheten kommer påverkas under byggtiden. Arbetet kommer pågå mellan v.15 till v.26.

Arbetstider är kl 07:00-18:00 och störande arbete kan förekomma mellan kl 08:00-17:00 på vardagar.

Redan under v.14 kommer buskarna i befintliga planteringar att klippas ned.

Vi ber er att respektera de som arbetar, stör dem inte i onödan så att arbetet kan löpa på. För er egen säkert, gå ej förbi avspärrningar och följ skyltning för alternativa gångvägar.

För mer detaljer se bifogat gestaltningsförslag

Vid frågor kontakta: Projektledare Kajsa Falkman
010-442 1451 eller mejl kajsa.falkman@hsb.se

Hälsningar,
Styrelsen


Till nyhetslistan